نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
12:30 1396/01/04
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
12:30 1396/01/05
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
سپهر  پورصفر
مرسده  بافقی زاده
آلاء  مرادی رکابدارکلائی
پروشا  وحدانی
هلنا  هرمزی
سپهر پورصفر
تهران
مرسده بافقی زاده
مشهد
آلاء مرادی رکابدارکلائی
نوشهر
پروشا وحدانی
بجنورد
هلنا هرمزی
رامهرمز
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون20 اسفند 1395

انواع اعراب اسم از عربی 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری