منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی دوم دبستان

 • فصل اول - عدد و رقم

 • فصل دوم - جمع و تفریق اعداد دو رقمی

 • فصل سوم - اشکال هندسی

 • فصل چهارم - عدد‌های سه رقمی

18 فیلم بلند 10 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی دوم دبستان

 • بخش اول - زنگ علوم

 • بخش دوم - هوا و آب سالم / و گردش زمین

 • بخش سوم - پیام رمز / بسازیم

25 فیلم بلند 8 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی دوم دبستان

 • ستایش

 • درس اول - کتابخانه کلاس ما/یار مهربان

 • درس دوم - مسجد محله ما/چغندر پر برکت

 • درس سوم - خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره

 • درس چهارم - مدرسه خرگوش ها/تمیز باش و عزیز باش

 • درس پنجم - چوپان درستکار/احوالپرسی

 • درس ششم - کوشا و نوشا/خوش اخلاقی

 • درس هفتم - دوستان ما/مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟

 • درس هشتم - از همه مهربانتر/مثل یک رنگین کمان/همکاری

 • درس نهم - زیارت/کی بود؟کی بود؟

34 فیلم بلند 8 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
امیرعلی کرمعلیان سیچانی
اسرا نیکدل هراب
آرش عبدی رحمانی
ارسام صابرمقدم رودسری
اسما خلیل نژاد غازانی
امیرعلی کرمعلیان سیچانی
اصفهان
اسرا نیکدل هراب
تبريز
آرش عبدی رحمانی
تبريز
ارسام صابرمقدم رودسری
تبريز
اسما خلیل نژاد غازانی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون24 دی 1395