نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
متین  شعبان بلوکات
محمدمهدی  شاهوردی
امیررضا  مرادی
ملیکا  محمدیان نسب
هلنا  هرمزی
متین شعبان بلوکات
تهران
محمدمهدی شاهوردی
تهران
امیررضا مرادی
تهران
ملیکا محمدیان نسب
دزفول
هلنا هرمزی
رامهرمز
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون6 اسفند 1395