نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
12:30 1396/01/04
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
12:30 1396/01/05
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
ملیکا  محمدباقری
هستی  بینا
سویل  به گزین
ثنا  زارع
عرفان  کمال کاظمی
ملیکا محمدباقری
اصفهان
هستی بینا
اصفهان
سویل به گزین
تبريز
ثنا زارع
تبريز
عرفان کمال کاظمی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون20 اسفند 1395

جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی