نفرات برتر در آزمون 27 دی

رضا  اسلامی دهکردی
باراد  دادبین
ارتین  قاسمیان
ایلیا  درجانی
راحیل  راور
رضا اسلامی دهکردی
اصفهان
باراد دادبین
اصفهان
ارتین قاسمیان
اصفهان
ایلیا درجانی
رامسر
راحیل راور
رودان
لیست کامل نفرات برتر آزمون 27 دی