منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی سوم دبستان

 • فصل چهارم - ضرب و تقسیم

 • فصل پنجم - محیط و مساحت

 • فصل ششم - جمع و تفریق

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

 • فصل هشتم - ضرب عددها

18 فیلم بلند 18 فیلم کوتاه 19 فیلم 3 دقیقه ای 143 خلاصه درس

درس علوم تجربی سوم دبستان

 • بخش دوم - خوراکی‌ها ، بکارید و ببینید ،‌هرکدام جای خود

 • بخش سوم - مواد و نور

6 فیلم بلند 22 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی سوم دبستان

 • درس نهم - بوی نرگس/حوض فیروزه ای/مثل

 • درس دهم - یار مهربان/نقاش دنیا

 • درس یازدهم - نویسنده بزرگ/خواب خلیفه/حکایت

 • درس دوازدهم - ایران عزیز

 • درس سیزدهم - درس آزاد/وطن

 • درس چهاردهم - ایران آباد/بوی سیب و بوی یاس/حکایت

 • درس پانزدهم - دریا

 • درس شانزدهم - اگر جنگل نباشد/بهاران

 • درس هفدهم - چشم‌های آسمان/آفرینش حلزون/حکایت

21 فیلم بلند 37 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
ملیکا محمدباقری
هستی بینا
آرشین فولادی نژاد
مبینا صادقی
رضا ملکی
ملیکا محمدباقری
اصفهان
هستی بینا
اصفهان
آرشین فولادی نژاد
اصفهان
مبینا صادقی
اصفهان
رضا ملکی
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون22 اردیبهشت 1396

ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...