منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی سوم دبستان

 • فصل اول - الگوها

 • فصل دوم - عددهای چهار رقمی

 • فصل سوم - عددهای کسری

 • فصل چهارم - ضرب و تقسیم

42 فیلم بلند 21 فیلم کوتاه 53 فیلم 3 دقیقه ای 113 خلاصه درس

درس علوم تجربی سوم دبستان

 • بخش اول - زنگ علوم

 • بخش دوم - خوراکی‌ها ، بکارید و ببینید ،‌هرکدام جای خود

 • بخش سوم - مواد و نور

 • بخش چهارم - اب ماده با ارزش

 • بخش پنجم - زندگی ما و آب

21 فیلم بلند 10 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی سوم دبستان

 • درس اول - محله ما/پدر بزرگ

 • درس دوم - زنگ ورزش/قصه تنگ بلور

 • درس سوم - آسمان آبی،طبیعت پاک/همبازی

 • درس چهارم - آواز گنجشک /مورچه ریزه/مثل

 • درس پنجم - بلدرچین و برزگر

 • درس ششم - فداکاران/مثل باران

 • درس هفتم - کار نیک/پری کوچولو/حکایت

 • درس هشتم - پیراهن بهشتی/لحظه‌های سبز دعا

17 فیلم بلند 18 فیلم 3 دقیقه ای

درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان

 • فصل اول - من بزرگتر می‌شوم

1 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
آیلار روز بهانی
ملیکا مکتوبیان
نیلوفر رهبر نیا
امیرحسین فتحی
سید طاها میر جعفری
آیلار روز بهانی
اصفهان
ملیکا مکتوبیان
اصفهان
نیلوفر رهبر نیا
اصفهان
امیرحسین فتحی
تبريز
سید طاها میر جعفری
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون24 دی 1395