منابع درسی برای آزمون 1 آذر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی چهارم دبستان

  • فصل اول - اعداد و الگوها

  • فصل دوم - کسر

18 فیلم بلند 6 فیلم کوتاه 22 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی چهارم دبستان

  • درس دوم - مخلوط‌ها در زندگی

  • درس سوم - انرژی،نیاز هر روز ما

5 فیلم بلند

درس فارسی چهارم دبستان

  • درس دوم - کوچ پرستوها

2 فیلم 3 دقیقه ای

نفرات برتر در آزمون 17 آبان

آرتین  نظر محسنی فکوری
آرشام  دلیل
محمدآریا  رحمتی
پریا  توتونچیان
محمد طاها  طهماسبی
آرتین نظر محسنی فکوری
تهران
آرشام دلیل
تهران
محمدآریا رحمتی
تهران
پریا توتونچیان
تهران
محمد طاها طهماسبی
بافت
لیست کامل نفرات برتر آزمون 17 آبان
انتقال اطلاعات در نسل ها ا(قسمت دوم)ز زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا