منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی چهارم دبستان

 • فصل چهارم - اندازه گیری

 • فصل پنجم - عدد مخلوط و عدد اعشاری

 • فصل ششم - شکل‌های هندسی

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

9 فیلم بلند 17 فیلم کوتاه 50 فیلم 3 دقیقه ای 248 خلاصه درس

درس علوم تجربی چهارم دبستان

 • درس هفتم - آهن‌ربا در زندگی

 • درس هشتم - آسمان در شب

 • درس نهم - بدن ما (1)

 • درس دهم - بدن ما (2)

 • درس یازدهم - بی‌مهره‌ها

 • درس دوازدهم - گوناگونی گیاهان

 • درس سیزدهم - زیستگاه

6 فیلم بلند 6 خلاصه درس

درس فارسی چهارم دبستان

 • درس یازدهم - فرمانده دل ها

 • درس دوازدهم - اتفاق ساده

 • درس سیزدهم - لطف حق

 • درس چهاردم - ادب از که آموختی

 • درس پانزدهم - شیر و موش

 • درس شانزدهم - پرسش گری

 • درس هفدهم - مدرسه هوشمند

7 فیلم بلند 14 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
زهرا باقری
مهفام حجازی
پارمیدا عمرانی
آران سیدی
ملیکاسادات فکورپور
زهرا باقری
تهران
مهفام حجازی
تهران
پارمیدا عمرانی
تهران
آران سیدی
تهران
ملیکاسادات فکورپور
شيراز
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون22 اردیبهشت 1396

ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...