منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی چهارم دبستان

 • فصل اول - اعداد و الگوها

 • فصل دوم - کسر

 • فصل سوم - ضرب و تقسیم

47 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 95 فیلم 3 دقیقه ای 154 خلاصه درس

درس علوم تجربی چهارم دبستان

 • درس اول - زنگ علوم

 • درس دوم - مخلوط‌ها در زندگی

 • درس سوم - انرژی،نیاز هر روز ما

 • درس چهارم - انرژی الکتریکی

 • درس پنجم - گرما و ماده

 • درس ششم - سنگ‌ها

11 فیلم بلند 2 خلاصه درس

درس فارسی چهارم دبستان

 • درس اول - آفریدگار زیبایی

 • درس دوم - کوچ پرستوها

 • درس سوم - راز نشانه ها

 • درس چهارم - ارزش علم

 • درس پنجم - رهایی از قفس

 • درس ششم - آرش کمان گیر

 • درس هفتم - مهمان شهر ما

30 فیلم بلند 6 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
آیناز مسعودی
مهفام حجازی
سلاله سادات حسینی شیرازی
پارمیدا روزبهانی
رومینا عطائی
آیناز مسعودی
اروميه
مهفام حجازی
تهران
سلاله سادات حسینی شیرازی
تهران
پارمیدا روزبهانی
تهران
رومینا عطائی
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون24 دی 1395