نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
سوگل  نصرالله پور
نیوشا  حسین زاده
نازنین  متانی بورخیلی
سید طاها  میر جعفری
مهدی  انصاری لاله
سوگل نصرالله پور
تهران
نیوشا حسین زاده
تهران
نازنین متانی بورخیلی
قائم شهر
سید طاها میر جعفری
تهران
مهدی انصاری لاله
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396