منابع درسی برای آزمون 5 مهر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی سوم دبستان

 • فصل اول - الگوها

 • فصل دوم - عددهای چهار رقمی

 • فصل سوم - عددهای کسری

 • فصل چهارم - ضرب و تقسیم

 • فصل پنجم - محیط و مساحت

 • فصل ششم - جمع و تفریق

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

 • فصل هشتم - ضرب عددها

60 فیلم بلند 54 فیلم کوتاه 48 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی سوم دبستان

 • درس اول- زنگ علوم

3 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی سوم دبستان

 • درس اول - محله ما/پدر بزرگ

 • درس دوم - زنگ ورزش/قصه تنگ بلور

 • درس سوم - آسمان آبی،طبیعت پاک/همبازی

 • درس چهارم - آواز گنجشک /مورچه ریزه/مثل

 • درس پنجم - بلدرچین و برزگر

 • درس ششم - فداکاران/مثل باران

 • درس هفتم - کار نیک/پری کوچولو/حکایت

 • درس هشتم - پیراهن بهشتی/لحظه‌های سبز دعا

 • درس نهم - بوی نرگس/حوض فیروزه ای/مثل

 • درس دهم - یار مهربان/نقاش دنیا

 • درس یازدهم - نویسنده بزرگ/خواب خلیفه/حکایت

 • درس دوازدهم - ایران عزیز

 • درس سیزدهم - درس آزاد/وطن

 • درس چهاردهم - ایران آباد/بوی سیب و بوی یاس/حکایت

 • درس پانزدهم - دریا

 • درس شانزدهم - اگر جنگل نباشد/بهاران

 • درس هفدهم - چشم‌های آسمان/آفرینش حلزون/حکایت

12 فیلم بلند 55 فیلم 3 دقیقه ای