منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی پنجم دبستان

 • فصل چهارم - تقارن و چندضلعی ها

 • فصل پنجم - عددهای اعشاری

 • فصل ششم - اندازه گیری

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

11 فیلم بلند 32 فیلم کوتاه 36 فیلم 3 دقیقه ای 233 خلاصه درس

درس علوم تجربی پنجم دبستان

 • درس هفتم - چه خبر 2

 • درس هشتم - کارها آسان می‌شود 1

 • درس نهم - کارها آسان می‌شود 2

 • درس دهم - خاک با ارزش

 • درس یازدهم - بکارید و بخورید

 • درس دوازدهم - از ریشه تا برگ

4 فیلم بلند 5 فیلم 3 دقیقه ای 14 خلاصه درس

درس فارسی پنجم دبستان

 • درس یازدهم - نقش خردمندان

 • درس سیزدهم - روزی که باران میبارید

 • درس چهاردهم - شجاعت

 • درس پانزدهم - کاجستان

 • درس شانزدهم - وقتی بوعلی کودک بود

 • درس هفدهم - کار و تلاش

6 فیلم بلند
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
نگار بیات
بهار حجازی
آوا شهریاری
یاس ادیبی
آسا بلوکی
نگار بیات
تهران
بهار حجازی
تهران
آوا شهریاری
تهران
یاس ادیبی
بندر خمير
آسا بلوکی
بندر خمير
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون22 اردیبهشت 1396

ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...