نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
مهراد  میرزایی
نیکا  شیرزاد
علی اصغر  نجاتی
ایلیا  رستم اوغلی خیاوی
سید امین  سید علیزاده گنجی
مهراد میرزایی
تهران
نیکا شیرزاد
اروميه
علی اصغر نجاتی
اردبيل
ایلیا رستم اوغلی خیاوی
اردبيل
سید امین سید علیزاده گنجی
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون20 اسفند 1395

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی