منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی پنجم دبستان

 • فصل اول - عدد نویسی و الگوها

 • فصل دوم - کسر

 • فصل سوم - نسبت ، تناسب و درصد

38 فیلم بلند 41 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 115 خلاصه درس

درس علوم تجربی پنجم دبستان

 • درس اول - زنگ علوم

 • درس سوم - رنگین کمان

 • درس چهارم - برگی از تاریخ زمین

 • درس پنجم - حرکت بدن

 • درس ششم - چه خبر 1

17 فیلم بلند 26 خلاصه درس

درس فارسی پنجم دبستان

 • ستایش

 • درس اول - تماشا خانه

 • درس دوم - فضل خدا

 • درس سوم - رازی و ساخت بیمارستان

 • درس چهارم - بازرگان و پسران

 • درس پنجم - چنار و کدوبن

 • درس ششم - سرود ملی

 • درس هشتم - دفاع از میهن

18 فیلم بلند 1 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
شکوه شریعتمداریان
علی محمدی
زهرا مطهری صدر
جواد محمدیان
شیلا گودرزی
شکوه شریعتمداریان
بابل
علی محمدی
تهران
زهرا مطهری صدر
بناب
جواد محمدیان
زنجان
شیلا گودرزی
نورآباد ممسني
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395