منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی ششم دبستان

 • فصل اول - عدد و الگوهای عددی

 • فصل دوم - کسر

 • فصل سوم - اعداد اعشاری

49 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی ششم دبستان

 • بخش اول - زنگ علوم

 • بخش دوم - علوم شیمی

 • بخش سوم - علوم زمین

 • بخش چهارم - علوم فیزیکی

23 فیلم بلند 22 فیلم کوتاه 44 فیلم 3 دقیقه ای 92 خلاصه درس

درس فارسی ششم دبستان

 • درس اول - معرفت آفریدگار

 • درس دوم - پنجره‌های شناخت

 • درس چهارم - داستان من و شما

 • درس پنجم - هفت خانِ رستم

 • درس ششم - ای وطن

 • درس هشتم - دریاقُلی

14 فیلم بلند 1 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
ریحانه همراهی
نیوشا نیکوگفتار
الیسا رحمتی
رها همواره جهرمی
ستایش کریمی دارابی
ریحانه همراهی
ملاير
نیوشا نیکوگفتار
تهران
الیسا رحمتی
تهران
رها همواره جهرمی
جهرم
ستایش کریمی دارابی
سيرجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395