نفرات برتر در آزمون 27 دی

شایان  مرادی
احسان  ادیب کیا
محمدایلیا  ادیب فر
آنوشا  مومنی
تینا  بهرامی
شایان مرادی
تربت حيدريه
احسان ادیب کیا
تهران
محمدایلیا ادیب فر
مراغه
آنوشا مومنی
كوهدشت
تینا بهرامی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون 27 دی