منابع درسی برای آزمون 6 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هفتم

 • فصل ششم - سطح و حجم

 • فصل پنجم - شمارنده‌ها و اعداد اول

3 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 19 فیلم 3 دقیقه ای 93 خلاصه درس

درس علوم تجربی هفتم

 • بخش چهارم - انرژی نیاز همیشه

7 فیلم بلند 16 فیلم 3 دقیقه ای 39 خلاصه درس

درس فارسی هفتم

 • درس هشتم - نصیحت امام (ره)/ شوق خواندن

 • درس نهم - کلاس ادبیات/ مرواریدی در صدف/ زندگی حسابی/ فرزند انقلاب/ گل و گل

3 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان انگلیسی هفتم

 • درس پنجم - My Appearance

1 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس عربی هفتم

 • درس چهارم - حوار بین ولدین

 • درس پنجم - فی السوق

2 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس پیام‌های آسمان هفتم

 • فصل چهارم - راه و توشه

2 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون15 بهمن 1395
ماریا صحنه
محمد متین انصاری
امیرعلی رجایی
حنانه موسوی لله لو
علیرضا موسوی
ماریا صحنه
گرگان
محمد متین انصاری
محلات
امیرعلی رجایی
شيراز
حنانه موسوی لله لو
اردبيل
علیرضا موسوی
ساري
لیست کامل نفرات برتر آزمون15 بهمن 1395