منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هفتم

 • فصل اول - راهبردهای حل مسئله

 • فصل دوم - عددهای صحیح

 • فصل چهارم - هندسه و استدلال

 • فصل سوم - جبر و معادله

 • فصل پنجم - شمارنده‌ها و اعداد اول

18 فیلم بلند 13 فیلم کوتاه 91 فیلم 3 دقیقه ای 195 خلاصه درس

درس علوم تجربی هفتم

 • بخش اول - علوم و ابزارهای آن

 • بخش دوم - مواد الفبای زندگی

 • بخش سوم - منابع خدادادی در خدمت ما

19 فیلم بلند 16 فیلم 3 دقیقه ای 72 خلاصه درس

درس فارسی هفتم

 • مقدمه - ستایش

 • درس اول - زنگ آفرینش/ اندرز پدر

 • درس دوم - چشمه معرفت/ کژال

 • درس سوم - نسل آینده ساز/ راز شکوفایی

 • درس چهارم - با بهاری که می‌رسد از راه/ زیبایی شکفتن

 • درس پنجم - قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

 • درس ششم - علم زندگانی/ دعای مادر

17 فیلم بلند

درس زبان انگلیسی هفتم

 • درس اول - My Name

 • درس دوم - My Classmates

 • درس سوم - My Age

 • درس چهارم - My Family

4 فیلم کوتاه 6 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس عربی هفتم

 • درس اول - قیمة العلم-نورالکلام- کنز الکنوز

 • درس دوم - جواهر الکلام- کنوز الحکم- کنز النصیحة

 • درس سوم - الحکم النافعة- المواعظ العدیدیة

8 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
سیده فاطمه بطحائی
محمد متین انصاری
اسماء بانوی
ماریا صحنه
علی ثنایی پور
سیده فاطمه بطحائی
زنجان
محمد متین انصاری
محلات
اسماء بانوی
طبس
ماریا صحنه
گرگان
علی ثنایی پور
دهدشت
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395