نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
ناز گل السادات  ابراهیمی وفایی
ساغر  اخوان گیگلو
نادیا  انصاری پور
سیده مهدیس  هاشمی
محمد  بستانی املشی
ناز گل السادات ابراهیمی وفایی
تبريز
ساغر اخوان گیگلو
اردبيل
نادیا انصاری پور
اصفهان
سیده مهدیس هاشمی
شيراز
محمد بستانی املشی
آستانه اشرفيه
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395