منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هفتم

 • فصل ششم - سطح و حجم

 • فصل پنجم - شمارنده‌ها و اعداد اول

 • فصل هشتم - بردار و مختصات

 • فصل هفتم - توان و جذر

 • فصل نهم - آمار و احتمال

20 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 62 فیلم 3 دقیقه ای 308 خلاصه درس

درس علوم تجربی هفتم

 • بخش چهارم - انرژی نیاز همیشه

 • بخش پنجم - دنیای درون من

22 فیلم بلند 35 فیلم 3 دقیقه ای 128 خلاصه درس

درس فارسی هفتم

 • درس هشتم - نصیحت امام (ره)/ شوق خواندن

 • درس نهم - کلاس ادبیات/ مرواریدی در صدف/ زندگی حسابی/ فرزند انقلاب/ گل و گل

 • درس دهم - عهد و پیمان/ عشق به مردم/ رفتار بهشتی/ گرمای محبت

 • درس یازدهم - خدمات متقابل اسلام و ایران/ رستگاری

 • درس دوازدهم - اسوه نیکو/ چراغ

 • درس سیزدهم - امام خمینی (ره)/ مرخصی

 • درس شانزدهم - آدم آهنی و شاپرک

 • درس هفدهم - ما می‌توانیم/ پیر دانا/ نیایش

10 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان انگلیسی هفتم

 • درس چهارم - My Family

 • درس پنجم - My Appearance

 • درس ششم - My House

 • درس هفتم - My Address

 • درس هشتم - My Favorite Food

5 فیلم کوتاه 5 فیلم 3 دقیقه ای 5 خلاصه درس

درس عربی هفتم

 • درس چهارم - حوار بین ولدین

 • درس پنجم - فی السوق

 • درس دوازدهم - الایام و الفصول و الالوان

3 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس پیام‌های آسمان هفتم

 • فصل چهارم - راه و توشه

2 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
پرنیا سلیمانی
ماریا صحنه
محمدرضا رمضانپورمرزی
محمدطه رنجی
رضا نوری
پرنیا سلیمانی
اليگودرز
ماریا صحنه
گرگان
محمدرضا رمضانپورمرزی
تهران
محمدطه رنجی
اروميه
رضا نوری
اروميه
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...