نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
امیرعباس  شاه محمدی
ارمین  نور محمدی
عبدالوهاب  سنجری بنستانی
محمدشایان  شعبانی حمیدابادی
محمدرضا  جابر
امیرعباس شاه محمدی
كرمانشاه
ارمین نور محمدی
تربت حيدريه
عبدالوهاب سنجری بنستانی
جيرفت
محمدشایان شعبانی حمیدابادی
رفسنجان
محمدرضا جابر
شهرضا
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون20 اسفند 1395

گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره