منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هشتم

 • فصل پنجم - بردار و مختصات

 • فصل ششم - مثلث

 • فصل هفتم - توان و جذر

 • فصل هشتم - آمار و احتمال

 • فصل نهم - دایره

18 فیلم بلند 22 فیلم کوتاه 92 فیلم 3 دقیقه ای 283 خلاصه درس

درس علوم تجربی هشتم

 • فصل نهم - الکتریسیته

 • فصل دهم - مغناطیس

 • فصل یازدهم - کانی ها

 • فصل دوازدهم - سنگ ها

 • فصل سیزدهم - هوازدگی

 • فصل چهاردم - نور و ویژگی‌های این

 • فصل پانزدهم - شکست نور

14 فیلم بلند 28 فیلم 3 دقیقه ای 95 خلاصه درس

درس فارسی هشتم

 • درس شانزدهم - پرنده آزادی، کودکان سنگ

 • درس هفدهم - راه خوشبختی / آن سوی پنجره

 • درس نهم - نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

 • درس دهم - قلم سحر آمیز، 2 نامه / نام خوش بو

 • درس یازدهم - پرچم داران / ای وطن من

 • درس دوازدهم - شیر حق / اِنْ شاءَ الله

 • درس سیزدهم - ادبیات انقلاب

 • درس چهاردهم - یاد حسین (ع) / شوق آموختن

11 فیلم بلند

درس عربی هشتم

 • درس هفتم - ...الارض الله واسعة

 • درس نهم - السفرة العلمیة

4 فیلم 3 دقیقه ای 2 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
رضا تهوری
الهه بکیان دوگاهه
سارا جبارزاده
مبین فلاحی بوکانی
یگانه پیاب نما
رضا تهوری
تهران
الهه بکیان دوگاهه
رشت
سارا جبارزاده
تهران
مبین فلاحی بوکانی
بوكان
یگانه پیاب نما
رشت
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون22 اردیبهشت 1396

ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...