منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هشتم

 • فصل اول - عددهای صحیح و گویا

 • فصل دوم - عددهای اول

 • فصل سوم - چند ضلعی ها

 • فصل چهارم - جبر و معادله

 • فصل پنجم - بردار و مختصات

22 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 185 فیلم 3 دقیقه ای 132 خلاصه درس

درس علوم تجربی هشتم

 • فصل اول - مخلوط و جداسازی مواد

 • فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

 • فصل سوم - از درون اتم چه خبر؟

 • فصل چهارم - تنظیم عصبی

 • فصل پنجم - حس و حرکت

 • فصل ششم - تنظیم هورمونی

 • فصل هفتم - الفبای زیست فناوری

 • فصل هشتم - تولید مثل در جانداران

25 فیلم بلند 39 فیلم 3 دقیقه ای 72 خلاصه درس

درس فارسی هشتم

 • درس ششم-راه نیک‌بختی

 • مقدمه - ستایش

 • درس اول - پیش از این‌ها / به خدا چه بگویم؟

 • درس دوم - خوب جهان را ببین! صورت گر ماهر / جوانه و سنگ

 • درس سوم - ارمغان ایران / همدلی و اتحاد

 • درس چهارم - سفر شکفتن / شوق مهدی

 • درس پنجم - آزاد

19 فیلم بلند 5 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان انگلیسی هشتم

 • درس اول - My Nationality

 • درس سوم - My Abilities

2 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی هشتم

 • درس سوم - مهنتک فی المستقبل

 • درس پنجم - الصداقة

2 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
هانیه رستمی
پارسا رجائی
آرین عباسی
سید محمدجواد حسینی
زهرا کوهی
هانیه رستمی
بوشهر
پارسا رجائی
نجف آباد
آرین عباسی
نورآباد ممسني
سید محمدجواد حسینی
خان ببين
زهرا کوهی
عجب شير
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395