منابع درسی برای آزمون 6 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هشتم

 • فصل پنجم - بردار و مختصات

 • فصل ششم - مثلث

5 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 30 فیلم 3 دقیقه ای 77 خلاصه درس

درس علوم تجربی هشتم

 • فصل نهم - الکتریسیته

 • فصل دهم - مغناطیس

4 فیلم بلند 3 فیلم 3 دقیقه ای 20 خلاصه درس

درس فارسی هشتم

 • درس نهم - نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

 • درس دهم - قلم سحر آمیز، 2 نامه / نام خوش بو

4 فیلم بلند
نفرات برتر در آزمون15 بهمن 1395
امیر حسین قندهاری
سیده اسراء حسینی
رقیه حسن زاده
سید محمدجواد حسینی
محمدامین بور
امیر حسین قندهاری
گلپايگان
سیده اسراء حسینی
قره‌ضياءالدين
رقیه حسن زاده
قره‌ضياءالدين
سید محمدجواد حسینی
خان ببين
محمدامین بور
نور
لیست کامل نفرات برتر آزمون15 بهمن 1395
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری