نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون7 فروردین 1396
علی  میرزائی اناری
صهیب  دریا
عطا  رهبری فرزو
علی اکبر  کریمی
ندا  ذاکری
علی میرزائی اناری
انار
صهیب دریا
بندر کنگ و چارک
عطا رهبری فرزو
تبريز
علی اکبر کریمی
بابلسر
ندا ذاکری
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون7 فروردین 1396