منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی نهم

 • فصل پنجم - عبارت‏های جبری

 • فصل ششم - خط و معادله‏های خطی

2 فیلم بلند 19 فیلم کوتاه 51 فیلم 3 دقیقه ای 105 خلاصه درس

درس علوم نهم

 • فصل اول - مواد و نقش آن‌ها در زندگی

 • فصل دوم - رفتار اتم‌ها با یکدیگر

 • فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

 • فصل چهارم - حرکت چیست

 • فصل پنجم - نیرو

 • فصل هشتم - فشار و آثار آن

 • فصل نهم - ماشین‌ها

 • فصل ششم - زمین‌ساخت ورقه‌ای

 • فصل هفتم - آثاری از گذشتهی زمین

 • فصل دهم - نگاهی به فضا

 • فصل یازدهم - گوناگونی جانداران

 • فصل دوازدهم - دنیای گیاهان

 • فصل سیزدهم - جانوران بی مهره

 • فصل چهاردهم - جانوران مهره‌دار

26 فیلم بلند 31 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 420 خلاصه درس

درس فارسی نهم

 • درس نهم - راز موفقیت

 • درس دهم - آرشی دیگر / نیک رایان

 • درس یازدهم - زن پارسا / دروازه ای به آسمان

4 فیلم بلند

درس زبان انگلیسی نهم

 • درس چهارم - Services

 • درس پنجم - Media

6 خلاصه درس

درس عربی نهم

 • درس ششم - تغییر الحیاة

 • درس هفتم - ثمرة الجد

1 فیلم 3 دقیقه ای 2 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/02
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
مرتضی ضیاء حیدری
فاطمه زهرا ملک پور
سید مصطفی جهان بخش
محمدحسین قیصری
مهدی سعادت بخت
مرتضی ضیاء حیدری
تربت حيدريه
فاطمه زهرا ملک پور
بابل
سید مصطفی جهان بخش
تهران
محمدحسین قیصری
شيراز
مهدی سعادت بخت
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395