منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

 • مبحث تابع

2 فیلم بلند 1 فیلم 3 دقیقه ای

درس اقتصاد دهم انسانی

 • مبحث توسعه اقتصادی

 • مبحث مدیریت کلان اقتصادی

 • مبحث اقتصاد جهان و ایران

17 فیلم کوتاه 16 فیلم 3 دقیقه ای 12 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث استدلال

3 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 20 فیلم 3 دقیقه ای 9 خلاصه درس

درس تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی

 • مبحث ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

14 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای ایران دهم

 • مبحث جغرافیای طبیعی در ایران

 • مبحث جغرافیای انسانی ایران

11 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی

 • مبحث ادبیات حماسی

 • مبحث ادبیات داستانی

 • مبحث ادبیات جهان

8 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی 1 دهم انسانی

 • مبحث المعالم الخلابه + اعراب اجزاء الجمله الاسمیه و الفعلیه + فی الصید لیه

 • مبحث صناعُة ِّ النِفط + الفعل المجهول + مع مسئوول استقبال الفندق

 • مبحث یا من فی البحار عجائبه + الجار و المجرور و نون الوقایه + مع مشرف الخدمات

4 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...