منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

 • مبحث عبارت‌های جبری

 • مبحث معادله درجه دوم

 • مبحث تابع

8 فیلم بلند

درس اقتصاد دهم انسانی

 • مبحث آشنایی با اقتصاد

 • مبحث نهادهای پولی و مالی

 • مبحث توسعه اقتصادی

8 فیلم بلند 13 فیلم کوتاه 103 فیلم 3 دقیقه ای 28 خلاصه درس

درس جامعه شناسی 1 دهم انسانی

 • مبحث جهان اجتماعی

4 فیلم بلند 33 فیلم 3 دقیقه ای

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث تعاریف

 • مبحث استدلال

12 فیلم بلند 16 فیلم کوتاه 32 فیلم 3 دقیقه ای 13 خلاصه درس

درس جغرافیای ایران دهم

 • مبحث جغرافیا چیست؟

 • مبحث جغرافیای طبیعی در ایران

39 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات تعلیمی

 • مبحث ادبیات سفر و زندگی

 • مبحث ادبیات غنایی

 • مبحث ادبیات پایداری

8 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی 1 دهم انسانی

 • مبحث ذاک َ هو الله + صیغ الافعال + التعاریف

 • مبحث إنَّــکُم ْ سـؤولون + الاعداد + فی مطارالنجف

 • مبحث مطر السمک + الفعل الثلاثی المجرد و المزید 1 + فی قسم الجوازات

 • مبحث التعایش السلمی + الفعل الثلاثی المجرد و المزید 2 + فی صاله التفتیش

11 فیلم 3 دقیقه ای
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
بیژن امجدیان بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از اقتصاد
17:00 1395/11/07
بیژن امجدیان بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از منطق
19:00 1395/11/07
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395