منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث معادله‌ها و نامعادله ها

 • مبحث تابع

2 فیلم بلند 17 فیلم 3 دقیقه ای 39 خلاصه درس

درس فیزیک 1 دهم تجربی

 • مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد

4 فیلم بلند 18 فیلم کوتاه 23 فیلم 3 دقیقه ای 47 خلاصه درس

درس زیست شناسی 1 دهم تجربی

 • مبحث گردش مواد در بدن

3 فیلم بلند 7 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث ردپای گازها در زندگی

1 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی

 • مبحث ادبیات حماسی

3 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث هذا خلقُ اللّه + معَ ساِئقِ سیّاره الاجره

 • مبحث ذوالقَرنین + مع مسئوول استقبالِ الفندق

4 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 22 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
پریسا کفایتی
هانیه محمدزاده
سارا بستانی املشی
مهیار کاظمی نازلو
سیدرضا جلیلی ثابت بین کلایه
پریسا کفایتی
لاهيجان
هانیه محمدزاده
اروميه
سارا بستانی املشی
آستانه اشرفيه
مهیار کاظمی نازلو
اروميه
سیدرضا جلیلی ثابت بین کلایه
لاهيجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395