منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث معادله‌ها و نامعادله ها

 • مبحث تابع

 • مبحث شمارش، بدون شمردن

 • مبحث آمار و احتمال

3 فیلم بلند 24 فیلم 3 دقیقه ای 136 خلاصه درس

درس فیزیک 1 دهم تجربی

 • مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد

 • مبحث دما و گرما

4 فیلم بلند 33 فیلم کوتاه 63 فیلم 3 دقیقه ای 111 خلاصه درس

درس زیست شناسی 1 دهم تجربی

 • مبحث گردش مواد در بدن

 • مبحث تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

 • مبحث از یاخته تا گیاه

 • مبحث جذب و انتقال مواد در گیاهان

4 فیلم بلند 40 فیلم 3 دقیقه ای 29 خلاصه درس

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث ردپای گازها در زندگی

 • مبحث آب، آهنگ زندگی

1 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 32 خلاصه درس

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی

 • مبحث ادبیات حماسی

 • مبحث ادبیات داستانی

 • مبحث ادبیات جهان

8 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث هذا خلقُ اللّه + معَ ساِئقِ سیّاره الاجره

 • مبحث ذوالقَرنین + مع مسئوول استقبالِ الفندق

 • مبحث یا من فی البحار عجائبه + مع مشرف خدمات الفندق

 • مبحث صناعه التلمیع فی الادب الفارسی

5 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 20 فیلم 3 دقیقه ای 43 خلاصه درس

درس دین و زندگی 1 دهم

 • مبحث فرجام کار

 • مبحث آهنگ سفر

 • مبحث دوستی با خدا

 • مبحث یاری از نماز و روزه

 • مبحث فضیلت آراستگی

 • مبحث زیبایی پوشیدگی

13 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
شکیبا سید رصاف
امیرحسین صادقی
پریسا کفایتی
کیمیا محمدی پور
مریم سادات طباطبائی نژاد
شکیبا سید رصاف
شيراز
امیرحسین صادقی
شيراز
پریسا کفایتی
لاهيجان
کیمیا محمدی پور
بجستان
مریم سادات طباطبائی نژاد
اصفهان
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...