نفرات برتر در آزمون 21 تیر

امید خضرلو
حسن کرمی سیف آباد
بابک نقدی جدیدی
مبین حسین پور
نیما بخشیان آزادگله
امید خضرلو
خوي
حسن کرمی سیف آباد
ياسوج
بابک نقدی جدیدی
تبريز
مبین حسین پور
تبريز
نیما بخشیان آزادگله
ساري
لیست کامل نفرات برتر آزمون 21 تیر

کلکسیون روش های مطالعه

 • ثنا کاظمی وند
  ثنا کاظمی وند - روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.من این درس را به صورت یک روز در میان مطالعه می کنم.ابتدا کتاب درسی را میخوانم و سپس فعالیت های کتاب درسی را حل می کنم.سپس درسنامه کتاب آبی را می خوانم که باعث مرور نکات کتاب درسی می شود.بعد از آن به حل تست های کتاب آبی به صورت زمان دار می پردازم.د...
 • امیرحسین عابدزاده
  امیرحسین عابدزاده - روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.ابتدا کتاب درسی را به صورت خط به خط می خوانم ، سپس مطالبی را که با خواندن کتاب متوجه نشده ام از درسنامه کتاب آبی مطالعه می کنم.بعد از مطالعه، به تست آموزشی جواب می دهم پس از 24 ساعت تست زمان دار می زنم و از خود آزمون می گیرم.پنج شنبه غیرآزمون تمام...
 • محمد مهدی عبدی دورباش
  محمد مهدی عبدی دورباش - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.کتاب آبی شیمی درسنامه و تست را کنار هم داشته و از این حیث نیاز آموزشی من را تامین می کند.با حل تست های شناسنامه دار و تنوع سوالات در هر بخش تسلط خود در درس شیمی را می سنجم.به هنگام حل سوالات پس از 5 تست به سراغ پاسخ نامه آن می روم.درسنامه کتاب را ...
 • علیرضا بختیاری
  علیرضا بختیاری - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.یادگیری این درس را در همان کلاس درس کامل می کنم و در خانه فقط تست کار می کنمبیش تر به دنبال تست های دشوار و سخت می گردم به همیندلیل کتاب سه سطحی را برای خود مناسب دیدمیک روز در میان تایمی را به این درس اختصاص می دهمدر این بازه ی زمانی تست می زنم و...
 • امیرحسین چگینی
  امیرحسین چگینی - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.من در درس ریاضیابتدا خود کتاب درسی را پیش خوانی میکنمسپس زمانی که به مدرسه می روم صحبت های معلم گوش فرا میدهم تا آموزش های او را با آموخته های خود پیوند دهم و هر سوالی که داشته باشم و در پیش خوانی برایم به وجود آمده باشد از ایشان می پرسمسپس پس از ...
 • نازنین محرابی
  نازنین محرابی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در هفته اول مطالب شیمی را یاد میگیرماز اواخر هفته اول تست زدن را آغاز میکنم و دو منبع برای این درس دارم که سعی میکنم با روزی 30 تست همه را تمام کنماز روش علامت دار کردن تست ها برای دوره ی آنها استفاده میکنمدر روز قبل از آزمون حفظیات آنها را مرور م...
 • نرگس نقیبی
  نرگس نقیبی - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.من برای درس ریاضی پیش خوانی دارم.همان روز که معلم درس می دهد برای یادگیری بیشتر درس همان روز را میخوانم.هر روز تقریبا یک ساعت برای درس ریاضی وقت می گذارم و ۱۵ تست از کتاب آبی کانون می زنم.برای حل تست از چرک نویس استفاده می کنم.اشکالاتم را از معل...
 • عطیه سلطانی نژاد
  عطیه سلطانی نژاد - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.من تابستان با ثبت نام در کلاس ها و آزمون های کانون درس شیمی را پیش خوانی کردهو آزمون داده ام و اول مهر به تسلط نسبی رسیده بودم و در موفقیتم نقش اساسی داشت.از مهر باز هم پیش خوانی داشته ام و گاهی اوقاتمعلم که درس می دهد همان روز کتاب درسی را مرور...
 • محمد مهدی وثوقیان
  محمد مهدی وثوقیان - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.در دروس اختصاصی مثل شیمی ، مطالب مهم و گاهی مطالب حفظی را در خود کتاب علامت زده و میخوانم.سپس به سراغ تست های آن میروم.برای درس شیمی از کتاب آبی استفاده میکنم.من بیشتر از تست های کتاب آبی استفاده میکنم چون مبحث های کتاب را تکه تکه کرده و از هر ق...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه