منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث مجموعه، الگو و دنباله

 • مبحث توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

 • مبحث معادله‌ها و نامعادله ها

 • مبحث مثلثات

8 فیلم بلند 142 فیلم 3 دقیقه ای

درس فیزیک 1 دهم تجربی

 • مبحث فیزیک و اندازه‌گیری

 • مبحث کار، انرژی و توان

 • مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد

27 فیلم بلند 74 فیلم کوتاه 210 فیلم 3 دقیقه ای 166 خلاصه درس

درس زیست شناسی 1 دهم تجربی

 • مبحث زیست‌شناسی دیروز،امروز و فردا

 • مبحث گوارش و جذب مواد

 • مبحث تبادلات گازی

23 فیلم 3 دقیقه ای

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث کیهان، زادگاه الفبای هستی

 • مبحث ردپای گازها در زندگی

2 فیلم بلند 73 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات تعلیمی

 • مبحث ادبیات سفر و زندگی

 • مبحث ادبیات غنایی

 • مبحث ادبیات پایداری

8 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث ذاک هُو اللّه + التّعارف

 • مبحث فی مطار النَّجَفِ

 • مبحث مطَّرُ السَّمَک + فی قسم الجوازات

 • مبحث التعایُشُ السلمی + فی صاله التفتیشِ

8 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 66 فیلم 3 دقیقه ای 37 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
مجید بیانلو مجید بیانلو
ردپای گازها در زندگی از شیمی دهم
18:00 1395/11/02
ایمان نخستین ایمان نخستین
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
18:00 1395/11/05
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
آریا معتمدی جهرمی
پریسا کفایتی
لاله نجفی دیارجان
شمیم جهانی بهنمیری
امیرحسین نجمی
آریا معتمدی جهرمی
جهرم
پریسا کفایتی
لاهيجان
لاله نجفی دیارجان
رشت
شمیم جهانی بهنمیری
بابل
امیرحسین نجمی
كرمانشاه
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395