نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
امروز ساعت 12:30
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
سهیل  طیبی مقدم
امیرمحمد  علیزاده خواجه بلاغ
نیما  نوروزی بهجت
علیرضا  سخایی راد
بهنام  آگاهی
سهیل طیبی مقدم
قم
امیرمحمد علیزاده خواجه بلاغ
رودهن
نیما نوروزی بهجت
رفسنجان
علیرضا سخایی راد
اهواز
بهنام آگاهی
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395