منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث معادله‌ها و نامعادله ها

 • مبحث تابع

2 فیلم بلند 17 فیلم 3 دقیقه ای 39 خلاصه درس

درس فیزیک 1 دهم ریاضی

 • مبحث دما و گرما

12 فیلم کوتاه 14 فیلم 3 دقیقه ای 31 خلاصه درس

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث ردپای گازها در زندگی

1 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی

 • مبحث ادبیات حماسی

3 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث هذا خلقُ اللّه + معَ ساِئقِ سیّاره الاجره

 • مبحث ذوالقَرنین + مع مسئوول استقبالِ الفندق

4 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 22 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
علی شمس نیا
امیرحسین مناف فام
فاطمه جعفری
علیرضا سخایی راد
سید علی فیض حسینی
علی شمس نیا
تبريز
امیرحسین مناف فام
بناب
فاطمه جعفری
تهران
علیرضا سخایی راد
اهواز
سید علی فیض حسینی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395