منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث مجموعه، الگو و دنباله

 • مبحث توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

 • مبحث معادله‌ها و نامعادله ها

 • مبحث مثلثات

8 فیلم بلند 133 فیلم 3 دقیقه ای

درس فیزیک 1 دهم ریاضی

 • مبحث فیزیک و اندازه‌گیری

 • مبحث کار، انرژی و توان

 • مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد

53 فیلم کوتاه 51 فیلم 3 دقیقه ای

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث کیهان، زادگاه الفبای هستی

 • مبحث ردپای گازها در زندگی

2 فیلم بلند 72 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات تعلیمی

 • مبحث ادبیات سفر و زندگی

 • مبحث ادبیات غنایی

 • مبحث ادبیات پایداری

8 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث ذاک هُو اللّه + التّعارف

 • مبحث فی مطار النَّجَفِ

 • مبحث مطَّرُ السَّمَک + فی قسم الجوازات

 • مبحث التعایُشُ السلمی + فی صاله التفتیشِ

8 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 60 فیلم 3 دقیقه ای 37 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
ایمان نخستین ایمان نخستین
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
امروز ساعت 18:00
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
محمد رفیع زاده قراملکی
امیررضا فرزانه کجاباد
علیرضا سخایی راد
محمد عظیم پور
امیرحسین رعیت فرد برازجانی
محمد رفیع زاده قراملکی
تبريز
امیررضا فرزانه کجاباد
تبريز
علیرضا سخایی راد
اهواز
محمد عظیم پور
تهران
امیرحسین رعیت فرد برازجانی
برازجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395