منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس عربی 2 یازدهم

 • مبحث من آیات الاخلاق+حوار فی سوق مشهد

 • مبحث فی محضر المعلم

 • مبحث عجائب الشجار+حوار فی الملعب الریاضی

2 فیلم بلند 8 فیلم 3 دقیقه ای

درس شیمی 2 یازدهم

 • مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم

 • مبحث در پی غذای سالم

22 فیلم کوتاه 31 فیلم 3 دقیقه ای

درس دین و زندگی 2 یازدهم

 • مبحث هدایت الهی

 • مبحث تداوم هدایت

 • مبحث معجزه جاویدان

 • مبحث مسئولیت‌های پیامبر

33 فیلم 3 دقیقه ای

درس ریاضی 2 یازدهم تجربی

 • مبحث هندسه تحلیلی و جبر خطی

 • مبحث هندسه

 • مبحث تابع

 • مبحث مثلثات

41 فیلم کوتاه 69 فیلم 3 دقیقه ای

درس زیست 2 یازدهم

 • مبحث تنظیم عصبی

 • مبحث حواس

 • مبحث دستگاه حرکتی

 • مبحث تنظیم شیمیایی

47 فیلم کوتاه 18 فیلم 3 دقیقه ای

درس فیزیک 2 یازدهم تجربی

 • مبحث الکتریسیته ساکن

60 فیلم 3 دقیقه ای
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
عباس اسدی عباس اسدی
بازه و معادله و نامعادلات از ریاضی پایه ( دوم تجربی)
مشاهده کلاس
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
نور و بازتاب نور، شکست نور از فیزیک پایه
مشاهده کلاس
سجاد عبیری سجاد عبیری
ماده‌ي ژنتيك از زیست شناسی پایه
مشاهده کلاس
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی پایه
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
مثلثات از ریاضی پایه ( دوم تجربی)
07:30 1397/01/03
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
دما و گرما از فیزیک پایه
10:30 1397/01/03
سجاد عبیری سجاد عبیری
میوز+ ژنتیک از زیست شناسی پایه
14:00 1397/01/03
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
جدول تناوبی ، روندهای تناوبی از شیمی پایه
15:30 1397/01/03
عباس اسدی عباس اسدی
تابع از ریاضی پایه
07:30 1397/01/04
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
الکتریسیته‌ی ساکن، خازن از فیزیک پایه
10:30 1397/01/04
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک از زیست شناسی پایه
14:00 1397/01/04
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
ترکیبات یــونی، فرمول نویسی از شیمی پایه
15:30 1397/01/04
عباس اسدی عباس اسدی
حد تا آخر قضیه فشردگی از ریاضی پایه
07:30 1397/01/05
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک پایه
10:30 1397/01/05
سجاد عبیری سجاد عبیری
ایمنی و هورمون از زیست شناسی پایه
14:00 1397/01/05
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
پیوندهای کووالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی پایه
15:30 1397/01/05
عباس اسدی عباس اسدی
حد (بخش پذیری تا آخر تعمیم حد)و پیوستگی از ریاضی پایه
07:30 1397/01/06
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک پایه
10:30 1397/01/06
سجاد عبیری سجاد عبیری
مباحث ترکیبی سال سوم از زیست شناسی
14:00 1397/01/06
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
شیمی آلی از شیمی پایه
15:30 1397/01/06
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب