منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

 • مبحث ژنتیک و خاستگاه آن

8 فیلم بلند 11 فیلم کوتاه 35 فیلم 3 دقیقه ای 54 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

 • مبحث میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.

5 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 44 فیلم 3 دقیقه ای 58 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

 • مبحث محلول‌ها

2 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 71 فیلم 3 دقیقه ای 52 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

 • مبحث حد و پیوستگی

5 فیلم بلند 17 فیلم کوتاه 54 فیلم 3 دقیقه ای 132 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین

 • مبحث سنگ‌های رسوبی

2 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث گروه اسمی «1»

 • مبحث آشنایی با نوشته‌های ادبی

 • مبحث گروه اسمی «2»

 • مبحث بازگردانی - بازنویسی

 • مبحث نظام معنایی زبان

2 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 12 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث چشم به راه

 • مبحث امید دیدار/ آفتاب وفا

 • مبحث پروانه‌ی بی پروا/ سخن تازه

 • مبحث کبوتر طوقدار/ از ماست که بر ماست

1 فیلم بلند 11 فیلم کوتاه 4 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث أم الشهداء - الحال

6 فیلم کوتاه 17 فیلم 3 دقیقه ای 13 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث احیای ارزش‌های راستین

 • مبحث خورشید پنهان

 • مبحث در انتظار طلوع

3 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث Every Word is a Puzzle

3 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 5 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/02
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/02
فرشاد مهر افشان فرشاد مهر افشان
بازه - معادله و نامعادله - ماتریس از رياضي دوم دبیرستان
14:30 1396/01/02
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ایمنی بدن و ساختار و کار نورون ها از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/02
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/03
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/03
فرشاد مهر افشان فرشاد مهر افشان
مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
14:30 1396/01/03
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزادهزیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی
ساختار و کار دستگاه عصبی از زیست شناسی سوم تجربی
16:45 1396/01/03
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم ریاضی
07:30 1396/01/04
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/04
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
علیرضا جعفری آزاد
صدرا بهروزیه
سارا کمالی زنوزی
پریا ولیزاده ایلخچی
عرفان آبادیفرد
علیرضا جعفری آزاد
تبريز
صدرا بهروزیه
تبريز
سارا کمالی زنوزی
تبريز
پریا ولیزاده ایلخچی
تبريز
عرفان آبادیفرد
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395