منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

 • مبحث میوز و تولید مثل جنسی

 • مبحث ژنتیک و خاستگاه آن

 • مبحث تولید مثل گیاهان

 • مبحث رشد و نمو در گیاهان

 • مبحث تولید مثل و رشد و نمو جانوران

26 فیلم بلند 44 فیلم کوتاه 87 فیلم 3 دقیقه ای 177 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

 • مبحث میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.

 • مبحث القای الکترومغناطیسی

5 فیلم بلند 9 فیلم کوتاه 78 فیلم 3 دقیقه ای 101 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

 • مبحث محلول‌ها

9 فیلم بلند 66 فیلم کوتاه 198 فیلم 3 دقیقه ای 308 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

 • مبحث حد و پیوستگی

 • مبحث مشتق

10 فیلم بلند 29 فیلم کوتاه 70 فیلم 3 دقیقه ای 283 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین

 • مبحث سنگ‌های رسوبی

 • مبحث فرآیند دگرگونی و سنگ‌های دگرگون شده

 • مبحث تغییرات سنگ‌ها

4 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس آمار و مدل‌سازی سوم تجربی

 • مبحث شاخص‌های مرکزی

 • مبحث شاخص‌های پراکندگی

15 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث گروه اسمی «1»

 • مبحث آشنایی با نوشته‌های ادبی

 • مبحث گروه اسمی «2»

 • مبحث طنزپردازی

 • مبحث ساختمان واژه «1»

 • مبحث کلمات دخیل در املای فارسی «1»

 • مبحث مرجع شناسی

 • مبحث ساختمان واژه «2»

 • مبحث نقش‌های زبان

 • مبحث اسناد و نوشته‌های حقوقی

 • مبحث کلمات وخیل در املای فارسی «2»

 • مبحث ساختمان واژه «3»

12 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 32 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث چشم به راه

 • مبحث امید دیدار/ آفتاب وفا

 • مبحث پروانه‌ی بی پروا/ سخن تازه

 • مبحث کبوتر طوقدار/ از ماست که بر ماست

 • مبحث نوروز/ زاغ و کبک

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت/ آفتاب پنهانی/ قرآن مصور

 • مبحث نیاز روحانی/ چند رباعی

 • مبحث درآمدی بر سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه/ بخوان

 • مبحث بوی جوی مولیان

 • مبحث ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق

 • مبحث موسی و شبان

 • مبحث شبنم عشق

3 فیلم بلند 28 فیلم کوتاه 16 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث أم الشهداء - الحال

 • مبحث طلایع النور - التمییز

 • مبحث اغتنام الفرصة - الاستثناء

 • مبحث علیکم بالقرآن - المنادی

22 فیلم کوتاه 52 فیلم 3 دقیقه ای 65 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث پیوند مقدس

 • مبحث کانون مهر

 • مبحث خورشید پنهان

 • مبحث در انتظار طلوع

 • مبحث مرجعیت و ولایت فقیه

 • مبحث ویژگی‌های حکومت اسلامی

 • مبحث عزت نفس

 • مبحث زمینه‌های پیوند

5 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث The Olympic Games

 • مبحث Every Word is a Puzzle

 • مبحث What is a Computer?

7 فیلم بلند 21 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 34 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
سیده یاسمین موسوی سعید
عرفان آبادیفرد
محمد عابد
امیر حسین ملاحی
پوریا برزین
سیده یاسمین موسوی سعید
كرمان
عرفان آبادیفرد
تبريز
محمد عابد
بندرعباس
امیر حسین ملاحی
اهواز
پوریا برزین
شيراز
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...