نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
پریسا  کفایتی
سعیده  حسن پور سکوسر
امیرمحمد  سهرابی مفرد
مهدی  زارع شاهمرس
فرشاد  مروئی میلان
پریسا کفایتی
لاهيجان
سعیده حسن پور سکوسر
رضوانشهر
امیرمحمد سهرابی مفرد
قم
مهدی زارع شاهمرس
تبريز
فرشاد مروئی میلان
اروميه
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396