منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

 • مبحث ایمنی بدن

 • مبحث دستگاه عصبی

 • مبحث حواس

 • مبحث هورمون‌‌ها و دستگاه درون ریز

 • مبحث ماده‌ی ژنتیک

 • مبحث کروموزوم‌‌ها و میتوز

18 فیلم بلند 112 فیلم کوتاه 394 فیلم 3 دقیقه ای 199 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

 • مبحث الکتریسیته ساکن

 • مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

15 فیلم بلند 6 فیلم کوتاه 240 فیلم 3 دقیقه ای 116 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

15 فیلم بلند 57 فیلم کوتاه 145 فیلم 3 دقیقه ای 116 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

 • مبحث پدیده‌های تصادفی و احتمال

 • مبحث تابع

10 فیلم بلند 63 فیلم کوتاه 254 فیلم 3 دقیقه ای 163 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث علم زمین شناسی و شاخه‌های آن

 • مبحث آب در هوا

 • مبحث آب در دریا

 • مبحث آب در خشکی

 • مبحث کانی ها

9 فیلم بلند

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث ویرایش

 • مبحث املا «همزه» در فارسی

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل

 • مبحث نگارش تشریحی

 • مبحث گروه فعلی

 • مبحث زندگی نامه نویسی

 • مبحث جمله‌ی ساده و اجزای آن

 • مبحث نامطابقت‌های املایی

 • مبحث بازگردانی - بازنویسی

 • مبحث نظام معنایی زبان

14 فیلم بلند 13 فیلم کوتاه 7 فیلم 3 دقیقه ای 9 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم/افلاک،حریم بارگاهت

 • مبحث رزم رستم و اسفندیار

 • مبحث کمال الملک

 • مبحث گاو

 • مبحث گل دسته‌ها و فلک

 • مبحث قاضی بست

 • مبحث بیهقی و هنر نویسندگی او

 • مبحث ادبیات پایداری/ خون خورشید/بانگ جرس

 • مبحث تپه‌ی برهانی/ باغ نگاه

 • مبحث ادبیات جهان/ترانه من/ سه پرسش

8 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 11 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث الهی الهی فقیر أتاک! - المعتل 1

 • مبحث شمس العدالة - المعتل 2

 • مبحث سنریهم آیاتنا - المفعول المطلق

3 فیلم بلند 25 فیلم کوتاه 96 فیلم 3 دقیقه ای 40 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث هدایت الهی

 • مبحث هدایت مستمر

 • مبحث معجزه ای از نوع کتاب

 • مبحث گستره‌ی رسالت پیامبر

 • مبحث تداوم رسالت

 • مبحث جایگاه امامت

 • مبحث وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)

 • مبحث احیای ارزش‌های راستین

8 فیلم بلند 43 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 64 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مرور مباحث فیزیک پایه
امروز ساعت 16:00
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
مرور مباحث شیمی 3
امروز ساعت 19:00
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
مهدی بیگ زاده
کیارش تندکار
عرفان آبادیفرد
مهدی پورحسین
پریا ولیزاده ایلخچی
مهدی بیگ زاده
تهران
کیارش تندکار
گرگان
عرفان آبادیفرد
تبريز
مهدی پورحسین
تبريز
پریا ولیزاده ایلخچی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395