منابع درسی برای آزمون 6 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حسابان

 • مبحث مثلثات

1 فیلم بلند 100 فیلم 3 دقیقه ای 180 خلاصه درس

درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سوم ریاضی

 • مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

6 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 40 فیلم 3 دقیقه ای 122 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

1 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 36 فیلم 3 دقیقه ای 15 خلاصه درس

درس جبر و احتمال

 • مبحث مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه

1 فیلم بلند 35 فیلم 3 دقیقه ای 40 خلاصه درس

درس هندسه 2

 • مبحث دایره

 • مبحث تبدیل ها

7 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 25 فیلم 3 دقیقه ای 24 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث گروه اسمی «1»

 • مبحث بازگردانی - بازنویسی

1 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 8 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث چشم به راه

 • مبحث امید دیدار/ آفتاب وفا

 • مبحث پروانه‌ی بی پروا/ سخن تازه

8 فیلم کوتاه 3 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث أم الشهداء - الحال

6 فیلم کوتاه 17 فیلم 3 دقیقه ای 13 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث احیای ارزش‌های راستین

 • مبحث خورشید پنهان

2 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث The Olympic Games

3 فیلم بلند 7 فیلم کوتاه 16 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
ربط دهنده های هدف و منظور از انگلیسی چهارم دبیرستان
18:00 1395/12/04
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/02
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/02
ایمان نخستین ایمان نخستین
دنباله های حسابی و هندسی از حسابان
13:00 1396/01/02
علی ایمانی علی ایمانی
آنالیز ترکیبی از جبر و احتمال
16:00 1396/01/02
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/03
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/03
ایمان نخستین ایمان نخستین
توابع خاص و نامعادله و توابع زوج و فرد از حسابان
13:00 1396/01/03
علی ایمانی علی ایمانی
زیرمجموعه و جبرمجموعه ها از جبر و احتمال
16:00 1396/01/03
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم ریاضی
07:30 1396/01/04
نفرات برتر در آزمون15 بهمن 1395
امیر حسین استقامت
علیرضا بابازاده کمانگر
حسن اسماعیلی
علیرضا شاطری
محمدمهدی جراحی
امیر حسین استقامت
يزد
علیرضا بابازاده کمانگر
بابل
حسن اسماعیلی
اصفهان
علیرضا شاطری
بابلسر
محمدمهدی جراحی
اصفهان
لیست کامل نفرات برتر آزمون15 بهمن 1395