منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حسابان

 • مبحث محاسبات جبری ، معادلات و نامعادلات

 • مبحث تابع

4 فیلم بلند 79 فیلم کوتاه 635 فیلم 3 دقیقه ای 365 خلاصه درس

درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سوم ریاضی

 • مبحث ترمودینامیک

 • مبحث الکتریسیته ساکن

15 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 256 فیلم 3 دقیقه ای 210 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

15 فیلم بلند 67 فیلم کوتاه 272 فیلم 3 دقیقه ای 116 خلاصه درس

درس جبر و احتمال

 • مبحث استدلال ریاضی

 • مبحث مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه

10 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 182 فیلم 3 دقیقه ای 50 خلاصه درس

درس هندسه 2

 • مبحث استدلال در هندسه

 • مبحث دایره

15 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 177 فیلم 3 دقیقه ای 43 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث ویرایش

 • مبحث املا «همزه» در فارسی

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل

 • مبحث نگارش تشریحی

 • مبحث گروه فعلی

 • مبحث زندگی نامه نویسی

 • مبحث جمله‌ی ساده و اجزای آن

 • مبحث نامطابقت‌های املایی

 • مبحث بازگردانی - بازنویسی

 • مبحث نظام معنایی زبان

14 فیلم بلند 13 فیلم کوتاه 20 فیلم 3 دقیقه ای 9 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم/افلاک،حریم بارگاهت

 • مبحث رزم رستم و اسفندیار

 • مبحث کمال الملک

 • مبحث گاو

 • مبحث گل دسته‌ها و فلک

 • مبحث قاضی بست

 • مبحث بیهقی و هنر نویسندگی او

 • مبحث ادبیات پایداری/ خون خورشید/بانگ جرس

 • مبحث تپه‌ی برهانی/ باغ نگاه

 • مبحث ادبیات جهان/ترانه من/ سه پرسش

8 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 145 فیلم 3 دقیقه ای 11 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث الهی الهی فقیر أتاک! - المعتل 1

 • مبحث شمس العدالة - المعتل 2

2 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 63 فیلم 3 دقیقه ای 21 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
لغات 4 درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان
18:00 1395/10/28
رضا میر خانی رضا میر خانی
مباحث نیم سال اول از فلسفه‌ی اسلامی سوم انسانی
19:00 1395/10/28
افشین مینو افشین مینو
جمع بندی فیزیک پایه
19:00 1395/10/29
حسین ناصحی حسین ناصحی
مدار از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
17:00 1395/11/02
حمید علیزاده حمید علیزاده
فصل 1 تا 3 حسابان
19:00 1395/11/02
حامد آصفی حامد آصفی
دایره از هندسه 2
17:00 1395/11/03
سینا بگی سینا بگی
مرور مباحث فیزیک پایه
18:00 1395/11/03
سینا بگی سینا بگی
جريان الكتريكي از فیزیک سوم تجربی
18:00 1395/11/04
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مرور مباحث فیزیک پایه
16:00 1395/11/05
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
مرور مباحث شیمی 3
19:00 1395/11/05
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
علیرضا شاطری
حسن اسماعیلی
ساحل واحدی نوری
محمدصادق کشاورزی
آیلار لالی اخیجهانی
علیرضا شاطری
بابلسر
حسن اسماعیلی
اصفهان
ساحل واحدی نوری
تهران
محمدصادق کشاورزی
تهران
آیلار لالی اخیجهانی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395