منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حسابان

 • مبحث مثلثات

 • مبحث حد و پیوستگی توابع

 • مبحث مشتق توابع

1 فیلم بلند 178 فیلم 3 دقیقه ای 382 خلاصه درس

درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سوم ریاضی

 • مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 • مبحث میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

 • مبحث القای الکترومغناطیسی

12 فیلم بلند 12 فیلم کوتاه 133 فیلم 3 دقیقه ای 304 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

 • مبحث محلول‌ها

9 فیلم بلند 66 فیلم کوتاه 198 فیلم 3 دقیقه ای 308 خلاصه درس

درس جبر و احتمال

 • مبحث مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه

 • مبحث احتمال و پدیده‌های تصادفی

 • مبحث احتمال ،اندازه گیری شانس

15 فیلم بلند 74 فیلم 3 دقیقه ای 97 خلاصه درس

درس هندسه 2

 • مبحث دایره

 • مبحث تبدیل ها

 • مبحث هندسه در فضا

12 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 75 فیلم 3 دقیقه ای 48 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث گروه اسمی «1»

 • مبحث آشنایی با نوشته‌های ادبی

 • مبحث گروه اسمی «2»

 • مبحث طنزپردازی

 • مبحث ساختمان واژه «1»

 • مبحث کلمات دخیل در املای فارسی «1»

 • مبحث مرجع شناسی

 • مبحث ساختمان واژه «2»

 • مبحث نقش‌های زبان

 • مبحث اسناد و نوشته‌های حقوقی

 • مبحث کلمات وخیل در املای فارسی «2»

 • مبحث ساختمان واژه «3»

12 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 32 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث چشم به راه

 • مبحث امید دیدار/ آفتاب وفا

 • مبحث پروانه‌ی بی پروا/ سخن تازه

 • مبحث کبوتر طوقدار/ از ماست که بر ماست

 • مبحث نوروز/ زاغ و کبک

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت/ آفتاب پنهانی/ قرآن مصور

 • مبحث نیاز روحانی/ چند رباعی

 • مبحث درآمدی بر سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه/ بخوان

 • مبحث بوی جوی مولیان

 • مبحث ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق

 • مبحث موسی و شبان

 • مبحث شبنم عشق

3 فیلم بلند 28 فیلم کوتاه 16 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث أم الشهداء - الحال

 • مبحث طلایع النور - التمییز

 • مبحث اغتنام الفرصة - الاستثناء

 • مبحث علیکم بالقرآن - المنادی

22 فیلم کوتاه 52 فیلم 3 دقیقه ای 65 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث پیوند مقدس

 • مبحث کانون مهر

 • مبحث خورشید پنهان

 • مبحث در انتظار طلوع

 • مبحث مرجعیت و ولایت فقیه

 • مبحث ویژگی‌های حکومت اسلامی

 • مبحث عزت نفس

 • مبحث زمینه‌های پیوند

5 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث The Olympic Games

 • مبحث Every Word is a Puzzle

 • مبحث What is a Computer?

7 فیلم بلند 21 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 34 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
علیرضا شاطری
سیدعلیرضا موسوی زاده
ساحل واحدی نوری
آرمان محمدی
رضا قوی
علیرضا شاطری
بابلسر
سیدعلیرضا موسوی زاده
شيراز
ساحل واحدی نوری
تهران
آرمان محمدی
نور
رضا قوی
قائن
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...