نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
زهراالسادات غیاثی زهراالسادات غیاثیبرنامه راهبردی درس زیست شناسی
برنامه راهبردی درس زیست شناسی
مشاهده کلاس
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
مشاهده کلاس
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
مشاهده کلاس
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
امروز ساعت 19:00
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیباید ها و نبایدهای پروژه هفت برنامه راهبردی
باید ها و نبایدهای پروژه هفت برنامه راهبردی
12:30 1396/01/11
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدماز امروز تا کنکور
از امروز تا کنکور
12:30 1396/01/12
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مستثنی و منادا از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/12
نفرات برتر در آزمون7 فروردین 1396
افتخارات کنکور زبان
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی