برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضویعربی 3 سوم دبیرستان
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
18:15 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضویعربی 3 سوم دبیرستان
مستثنی و منادا از عربی 3 سوم دبیرستان
18:15 1396/01/12
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
امیرحسین  رایگان
محدثه  مرآتی فشی
منصور  غفاریان
محمد  مقتدری بوکانی
کوروش  زندی
امیرحسین رایگان
تهران
محدثه مرآتی فشی
شهر قدس
منصور غفاریان
برازجان
محمد مقتدری بوکانی
بوكان
کوروش زندی
خرم آباد
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395
افتخارات کنکور زبان