نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
امید صفات امید صفاتسایت کانون فرهنگی آموزش
سایت کانون فرهنگی آموزش
مشاهده کلاس
زهرا علومی زهرا علومیبورسیه
بورسیه
مشاهده کلاس
شهره جعفری شهره جعفریایام نوروز و کنکور هنر
ایام نوروز و کنکور هنر
مشاهده کلاس
زهراالسادات غیاثی زهراالسادات غیاثیبرنامه راهبردی درس زیست شناسی
برنامه راهبردی درس زیست شناسی
مشاهده کلاس
شهره جعفری شهره جعفریکنکور هنر
کنکور هنر
10:10 1396/01/04
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
12:30 1396/01/04
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
19:00 1396/01/04
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
12:30 1396/01/05
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
19:00 1396/01/05
شهره جعفری شهره جعفریمبحث شناسی گروه هنر
مبحث شناسی گروه هنر
10:10 1396/01/06
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/06
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
19:00 1396/01/06
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/07
شهره جعفری شهره جعفریمنابع کنکور هنر
منابع کنکور هنر
10:10 1396/01/08
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
12:30 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
افتخارات کنکور هنر
انواع اعراب اسم از عربی 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری