منابع درسی برای آزمون 9 تیر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ادبیات فارسی چهارم انسانی

کل مباحث
26 فیلم بلند 54 فیلم کوتاه 22 فیلم 3 دقیقه ای 54 خلاصه درس

درس عربی چهارم انسانی

کل مباحث
10 فیلم بلند 74 فیلم 3 دقیقه ای 77 خلاصه درس

درس ریاضی پایه چهارم انسانی

کل مباحث
12 فیلم بلند 68 فیلم کوتاه 97 فیلم 3 دقیقه ای 157 خلاصه درس

درس علوم اجتماعی چهارم انسانی

کل مباحث
17 فیلم بلند

درس تاریخ‌شناسی چهارم انسانی

کل مباحث
14 فیلم بلند 30 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای چهارم انسانی

کل مباحث
11 فیلم بلند 19 فیلم 3 دقیقه ای

درس فلسفه‌ی اسلامی چهارم انسانی

کل مباحث
30 فیلم کوتاه 95 فیلم 3 دقیقه ای 24 خلاصه درس

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
81 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 63 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

کل مباحث
11 فیلم بلند 47 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
13 فیلم بلند 27 فیلم کوتاه 104 فیلم 3 دقیقه ای 154 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش اول( لغت)
مشاهده کلاس
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش دوم ( ارایه ادبی، تاریخ ادبیات)
مشاهده کلاس
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش سوم( قرابت معنایی)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( آیات سال دوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( آیات سال سوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم ( آیات سال چهارم دبیرستان)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( تست کنکور 94)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
مشاهده کلاس
آزیتا بیدقی آزیتا بیدقی
همایش جمع بندی علوم اجتماعی بخش دوم( حل تست کنکور 95)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش دوم (ترجمه و درک مطلب)
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
مشاهده کلاس
نفرات برتر در آزمون19 خرداد 1396
علی  مهرائی
مصطفی  نوذری
عرفان  میران زاده
زهرا  شیدائیان آرانی
یاسین  طهرانچی
علی مهرائی
تهران
مصطفی نوذری
تهران
عرفان میران زاده
تهران
زهرا شیدائیان آرانی
تهران
یاسین طهرانچی
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون19 خرداد 1396
افتخارات کنکور انسانی
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...