منابع درسی برای آزمون 1 دی این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث کیش مهر/ سرود عشق

 • مبحث رباعی و دو بیتی دیروز و امروز

 • مبحث درآمدی بر ادبیات تعلیمی «شعر تعلیمی»/ پرورده گویی

 • مبحث قلب مادر

13 فیلم کوتاه 3 فیلم 3 دقیقه ای 7 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث قدرت پرواز

 • مبحث سنت‌های خدا

2 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 16 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Earthquakes and How to Survive them

9 فیلم کوتاه 6 فیلم 3 دقیقه ای 20 خلاصه درس

درس عربی چهارم انسانی

 • مبحث المسلمون اساتذة الحضارة الجدیدة - إعراب الفعل المضارع

1 فیلم بلند 9 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی چهارم انسانی

 • مبحث سبک شناسی

5 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس ریاضی پایه چهارم انسانی

 • مبحث دنباله‌های اعداد

 • مبحث لگاریتم

2 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 18 خلاصه درس

درس فلسفه‌ی اسلامی چهارم انسانی

 • مبحث حکمت اشراق

 • مبحث حکمت متعالیه

9 فیلم کوتاه 13 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس

درس علوم اجتماعی چهارم انسانی

 • مبحث فرهنگ معاصر غرب

2 فیلم بلند

درس تاریخ‌شناسی چهارم انسانی

 • مبحث محسوسات

3 فیلم بلند 11 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای چهارم انسانی

 • مبحث نقشه و نمایش شکل زمین

1 فیلم بلند 7 فیلم 3 دقیقه ای
افتخارات کنکور انسانی
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب