نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
منتخبی از عربی 1 ، معرفه و نکره از عربی 2
مشاهده کلاس
سارا شریفی سارا شریفیآزمون های 7 و 18 فروردین
آزمون های 7 و 18 فروردین
مشاهده کلاس
زهراالسادات غیاثی زهراالسادات غیاثیبرنامه راهبردی درس زیست شناسی
برنامه راهبردی درس زیست شناسی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
مشاهده کلاس
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
مشاهده کلاس
سارا شریفی سارا شریفیمطالعه در ایام نوروز
مطالعه در ایام نوروز
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
مشاهده کلاس
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
مشاهده کلاس
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
امروز ساعت 19:00
سارا شریفی سارا شریفیمنابع مطالعاتی در ایام نوروز تا کنکور
منابع مطالعاتی در ایام نوروز تا کنکور
10:10 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سارا شریفی سارا شریفیپرسش و پاسخ های متداول دانش آموزان در خصوص ایام نوروز
پرسش و پاسخ های متداول دانش آموزان در خصوص ایام نوروز
10:10 1396/01/11
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیباید ها و نبایدهای پروژه هفت برنامه راهبردی
باید ها و نبایدهای پروژه هفت برنامه راهبردی
12:30 1396/01/11
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدماز امروز تا کنکور
از امروز تا کنکور
12:30 1396/01/12
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مستثنی و منادا از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/12
نفرات برتر در آزمون7 فروردین 1396
افتخارات کنکور انسانی
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی