منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی چهارم تجربی

 • مبحث شارش انرژی در جانداران

 • مبحث ویروس‌ها و باکتری ها

4 فیلم بلند 12 فیلم کوتاه 9 فیلم 3 دقیقه ای 9 خلاصه درس

درس فیزیک چهارم تجربی

 • مبحث موج‌های صوتی

 • مبحث موج‌های الکترومغناطیسی

9 فیلم بلند 30 فیلم کوتاه 44 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس شیمی چهارم دبیرستان

 • مبحث اسیدو باز

1 فیلم بلند 9 فیلم کوتاه 51 فیلم 3 دقیقه ای 56 خلاصه درس

درس ریاضی چهارم تجربی

 • مبحث مشتق توابع

 • مبحث کاربردهای مشتق

3 فیلم بلند 36 فیلم کوتاه 36 فیلم 3 دقیقه ای 54 خلاصه درس

درس علوم زمین چهارم تجربی

 • مبحث شواهدی در سنگ‌ها

 • مبحث تحولات گذشته

2 فیلم بلند 1 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث درآمدی بر ادبیات تعلیمی «شعر تعلیمی»/ پرورده گویی

 • مبحث ذکر حسین بن منصور

 • مبحث درآمدی بر توصیف و تصویر‌گری/ گویی بط سفید جامه به صابون زده است

 • مبحث دماوندیه

 • مبحث شب کویر

 • مبحث در آمدی بر ترجمه / جهاد (نهج البلاغه)

 • مبحث مست و هوشیار

 • مبحث دیوان شرقی گوته

26 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث بازگشت

 • مبحث پایه‌های استوار

 • مبحث زندگی در دنیای امروز

13 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Child Labor:A Global Issue

1 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/02
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/02
فرشاد مهر افشان فرشاد مهر افشان
بازه - معادله و نامعادله - ماتریس از رياضي دوم دبیرستان
14:30 1396/01/02
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ایمنی بدن و ساختار و کار نورون ها از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/02
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/03
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/03
فرشاد مهر افشان فرشاد مهر افشان
مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
14:30 1396/01/03
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزادهزیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی
ساختار و کار دستگاه عصبی از زیست شناسی سوم تجربی
16:45 1396/01/03
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم ریاضی
07:30 1396/01/04
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/04
افتخارات کنکور تجربی