منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

 • مبحث ایمنی بدن

 • مبحث دستگاه عصبی

 • مبحث حواس

 • مبحث هورمون‌‌ها و دستگاه درون ریز

 • مبحث تولید مثل و رشد و نمو جانوران

13 فیلم بلند 96 فیلم کوتاه 479 فیلم 3 دقیقه ای 157 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

کل مباحث
21 فیلم بلند 19 فیلم کوتاه 474 فیلم 3 دقیقه ای 180 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

کل مباحث
22 فیلم بلند 123 فیلم کوتاه 519 فیلم 3 دقیقه ای 227 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

 • مبحث تابع

6 فیلم بلند 47 فیلم کوتاه 246 فیلم 3 دقیقه ای 111 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث علم زمین شناسی و شاخه‌های آن

 • مبحث آب در هوا

 • مبحث آب در دریا

 • مبحث آب در خشکی

 • مبحث کانی ها

9 فیلم بلند 14 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

کل مباحث
14 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 38 فیلم 3 دقیقه ای 27 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

 • مبحث The Olympic Games

17 فیلم بلند 27 فیلم کوتاه 113 فیلم 3 دقیقه ای 19 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
لغات 4 درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان
18:00 1395/10/28
رضا میر خانی رضا میر خانی
مباحث نیم سال اول از فلسفه‌ی اسلامی سوم انسانی
19:00 1395/10/28
افشین مینو افشین مینو
جمع بندی فیزیک پایه
19:00 1395/10/29
حسین ناصحی حسین ناصحی
مرور مباحث فیزیک پایه
18:00 1395/10/30
حسین ناصحی حسین ناصحی
مدار از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
17:00 1395/11/02
سینا بگی سینا بگی
مرور مباحث فیزیک پایه
18:00 1395/11/03
سینا بگی سینا بگی
جريان الكتريكي از فیزیک سوم تجربی
18:00 1395/11/04
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مرور مباحث فیزیک پایه
16:00 1395/11/05
محسن توکلی محسن توکلی
مرور مباحث پایه ریاضی چهارم تجربی
17:00 1395/11/06
افتخارات کنکور تجربی