منابع درسی برای آزمون 9 تیر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی چهارم تجربی

کل مباحث
27 فیلم بلند 58 فیلم کوتاه 266 فیلم 3 دقیقه ای 150 خلاصه درس

درس فیزیک چهارم تجربی

کل مباحث
35 فیلم بلند 145 فیلم کوتاه 378 فیلم 3 دقیقه ای 199 خلاصه درس

درس شیمی چهارم دبیرستان

کل مباحث
16 فیلم بلند 36 فیلم کوتاه 321 فیلم 3 دقیقه ای 370 خلاصه درس

درس علوم زمین چهارم تجربی

کل مباحث
15 فیلم بلند 6 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
81 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 63 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

کل مباحث
11 فیلم بلند 47 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
13 فیلم بلند 27 فیلم کوتاه 104 فیلم 3 دقیقه ای 154 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
همایش جمع بندی فیزیک بخش سوم(پیش دانشگاهی 2)
مشاهده کلاس
سروش باسلی زاده سروش باسلی زاده
همایش جمع بندی فیزیک بخش اول ( الکتریسیته ساکن و خازن ها )
مشاهده کلاس
سروش باسلی زاده سروش باسلی زاده
همایش جمع بندی فیزیک بخش دوم (الکتریسیته جاری و مقاومت)
مشاهده کلاس
سروش باسلی زاده سروش باسلی زاده
همایش جمع بندی فیزیک بخش سوم ( مغناطیس و القای الکترومغناطیس)
مشاهده کلاس
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش اول( لغت)
مشاهده کلاس
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش دوم ( ارایه ادبی، تاریخ ادبیات)
مشاهده کلاس
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش سوم( قرابت معنایی)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( آیات سال دوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( آیات سال سوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم ( آیات سال چهارم دبیرستان)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( تست کنکور 94)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
مشاهده کلاس
آزیتا بیدقی آزیتا بیدقی
همایش جمع بندی علوم اجتماعی بخش اول ( حل تست کنکور 95)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش دوم (ترجمه و درک مطلب)
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
16:00 1396/04/05
عباس اسدی عباس اسدی
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش دوم ( حد و پیوستگی)
17:00 1396/04/05
حامد چقادی حامد چقادی
جمع بندی همایش فیزیک بخش اول ( حرکت شناسی)
15:00 1396/04/06
حامد چقادی حامد چقادی
جمع بندی همایش فیزیک بخش دوم (دینامیک)
16:00 1396/04/06
حامد چقادی حامد چقادی
همایش جمع بندی فیزیک بخش سوم ( حرکت نوسانی)
17:00 1396/04/06
حامد چقادی حامد چقادی
همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
18:15 1396/04/06
حامد چقادی حامد چقادی
همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
19:30 1396/04/06
نفرات برتر در آزمون19 خرداد 1396
محسن  نیکوئی
ارسلان  یزدچی
 شکیبا  رحیمی
امیرحسین  قویدل سردصحرا
یاسمن  میر
محسن نیکوئی
يزد
ارسلان یزدچی
تبريز
شکیبا رحیمی
اصفهان
امیرحسین قویدل سردصحرا
تبريز
یاسمن میر
بابل
لیست کامل نفرات برتر آزمون19 خرداد 1396
افتخارات کنکور تجربی
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...