منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث علم زمین شناسی و شاخه‌های آن

 • مبحث آب در هوا

 • مبحث آب در دریا

 • مبحث آب در خشکی

 • مبحث کانی ها

9 فیلم بلند

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث گروه اسمی «1»

 • مبحث آشنایی با نوشته‌های ادبی

 • مبحث گروه اسمی «2»

 • مبحث طنزپردازی

 • مبحث ساختمان واژه «1»

 • مبحث کلمات دخیل در املای فارسی «1»

 • مبحث مرجع شناسی

 • مبحث ساختمان واژه «2»

 • مبحث نقش‌های زبان

 • مبحث اسناد و نوشته‌های حقوقی

 • مبحث کلمات وخیل در املای فارسی «2»

 • مبحث ساختمان واژه «3»

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث ویرایش

 • مبحث املا «همزه» در فارسی

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل

 • مبحث نگارش تشریحی

 • مبحث گروه فعلی

 • مبحث زندگی نامه نویسی

 • مبحث جمله‌ی ساده و اجزای آن

 • مبحث نامطابقت‌های املایی

 • مبحث بازگردانی - بازنویسی

 • مبحث نظام معنایی زبان

14 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 8 فیلم 3 دقیقه ای 59 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 2

 • مبحث ادبیات برون مرزی - چند تک بیت

 • مبحث ادبیات برون مرزی - مسافر/ ریشه‌ی پیوند

 • مبحث ادبیات داستانی معاصر - گیله مرد

 • مبحث ادبیات داستانی معاصر - سووشون

 • مبحث ادبیات پایداری - کلبه‌ی عمو تم/تو را می‌خوانم

 • مبحث ادبیات پایداری - در بیابان‌های تبعید/از یک انسان

 • مبحث ادبیان جهان - دخترک بینوا

 • مبحث ادبیان جهان - مایده‌های زمینی

 • مبحث انواع ادبی 2 - در آرزوی تو باشم/ دل می‌رود ز دستم

 • مبحث ادبیات تعلیمی - باغ عشق/ پیدای پنهان

 • مبحث تربیت انسانی و سنت ملی ما

 • مبحث جلوه‌های هنر در اصفهان

 • مبحث خسرو/ مایع حرف شویی/ پشت دریاها

 • مبحث ادبیات دوران جدید - داروگ/باغ من/ انتظار

 • مبحث ادبیات دوران جدید - سفر به خیر/در سایه سار نخل ولایت

 • مبحث ادبیات دوران جدید - حدیث جوانی/ در کوچه سار شب

 • مبحث سفر نامه ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید

 • مبحث خاطرات اعتمادالسلطنه/ آن روزها

 • مبحث شخصی به هزار غم گرفتارم/ طرحی از یک زندگی

 • مبحث تحمیدیه/ همای رحمت

 • مبحث ادبیات حماسی - رستم و اشکبوس

 • مبحث حماسه مصنوع - حمله حیدری

 • مبحث ادبیات نمایشی - بچه‌های آسمان

 • مبحث ادبیات داستانی معاصر - کباب غاز

3 فیلم بلند 16 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 34 خلاصه درس

درس عربی 2

 • مبحث الهی - المعرفه و النکره

 • مبحث فی خدمة البؤساء - الاعراب الفرعیه 1

 • مبحث کتاب الحیاة - الاعراب الفرعیه 2

 • مبحث جمال العلم - العراب المحلی

 • مبحث الظبی و القمر - الضافة/الوصف

 • مبحث حقوق الناس - رفع، نصب

 • مبحث علی الظلم ثوری! - جزم

 • مبحث الشاب البطل - المبنی المعلوم و المجهول

 • مبحث لیس للانسان الا ما سعی - الافعال الناقصه

 • مبحث تبارک الله أحسن الخالقین! - الحروف المشبه بالفعل

15 فیلم بلند 17 فیلم کوتاه 54 فیلم 3 دقیقه ای 109 خلاصه درس

درس دین و زندگی ۲

 • مبحث جلوه‌های حکمت و تدبیر

 • مبحث با کاروان هستی

 • مبحث سرمایه‌های انسان

 • مبحث خود حقیقی

 • مبحث پنجره ای به روشنایی

 • مبحث آینده‌ی روشن

 • مبحث منزلگاه بعد

 • مبحث واقعه‌ی بزرگ

 • مبحث فرجام کار

 • مبحث اعتماد بر او

 • مبحث دوستی با حق

 • مبحث فضیلت آراستگی

 • مبحث زیبایی عفاف

 • مبحث نظارت همگانی

 • مبحث کار و درامد حلال

 • مبحث یاری از نماز و روزه

23 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 7 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

 • مبحث The Olympic Games

 • مبحث Every Word is a Puzzle

 • مبحث What is a Computer?

21 فیلم بلند 58 فیلم کوتاه 92 فیلم 3 دقیقه ای 70 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
عباس اسدی عباس اسدی
بازه و معادله و نامعادلات از ریاضی پایه ( دوم تجربی)
مشاهده کلاس
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
نور و بازتاب نور، شکست نور از فیزیک پایه
مشاهده کلاس
سجاد عبیری سجاد عبیری
ماده‌ي ژنتيك از زیست شناسی پایه
مشاهده کلاس
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی پایه
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
مثلثات از ریاضی پایه ( دوم تجربی)
مشاهده کلاس
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
دما و گرما از فیزیک پایه
مشاهده کلاس
سجاد عبیری سجاد عبیری
میوز+ ژنتیک از زیست شناسی پایه
مشاهده کلاس
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
جدول تناوبی ، روندهای تناوبی از شیمی پایه
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
تابع از ریاضی پایه
مشاهده کلاس
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
الکتریسیته‌ی ساکن، خازن از فیزیک پایه
مشاهده کلاس
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک از زیست شناسی پایه
مشاهده کلاس
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
ترکیبات یــونی، فرمول نویسی از شیمی پایه
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
حد تا آخر قضیه فشردگی از ریاضی پایه
امروز ساعت 07:30
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک پایه
امروز ساعت 10:30
سجاد عبیری سجاد عبیری
ایمنی و هورمون از زیست شناسی پایه
امروز ساعت 14:00
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
پیوندهای کووالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی پایه
امروز ساعت 15:30
عباس اسدی عباس اسدی
حد (بخش پذیری تا آخر تعمیم حد)و پیوستگی از ریاضی پایه
07:30 1397/01/06
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک پایه
10:30 1397/01/06
سجاد عبیری سجاد عبیری
مباحث ترکیبی سال سوم از زیست شناسی
14:00 1397/01/06
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
شیمی آلی از شیمی پایه
15:30 1397/01/06
عباس اسدی عباس اسدی
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
07:30 1397/01/08
سینا بگی سینا بگی
حرکت در یک بعد و نمودارهای حرکت از فیزیک چهارم تجربی
10:30 1397/01/08
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی
14:00 1397/01/08
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
سرعت واکنش از شیمی چهارم دبیرستان
15:30 1397/01/08
عباس اسدی عباس اسدی
معادله‌ی درجه‌ی دوم، تابع درجه‌ی دوم، قدرمطلق، جزء صحیح از ریاضی چهارم تجربی
07:30 1397/01/09
سینا بگی سینا بگی
نمودارهای حرکت و سقوط آزاد از فیزیک چهارم ریاضی
10:30 1397/01/09
سینا بگی سینا بگی
سقوط آزاد، حرکت در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
10:30 1397/01/09
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی
14:00 1397/01/09
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
عوامل موثر بر سرعت واکنش از شیمی چهارم دبیرستان
15:30 1397/01/09
عباس اسدی عباس اسدی
دنباله‌ از ریاضی چهارم تجربی
07:30 1397/01/10
سینا بگی سینا بگی
دینامیک از فیزیک چهارم تجربی
10:30 1397/01/10
سجاد عبیری سجاد عبیری
پروتئین سازی از زیست شناسی چهارم تجربی
14:00 1397/01/10
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
نظریه‌های سینتیک، کاتالیزگر از شیمی چهارم دبیرستان
15:30 1397/01/10
عباس اسدی عباس اسدی
توابع نمایی و لگاریتمی از ریاضی چهارم تجربی
07:30 1397/01/11
سینا بگی سینا بگی
حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
10:30 1397/01/11
سجاد عبیری سجاد عبیری
پروتئین سازی + تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
14:00 1397/01/11
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
تعادل و مسائل ثابت تعادل از شیمی چهارم دبیرستان
15:30 1397/01/11
افتخارات کنکور تجربی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب