منابع درسی برای آزمون 9 تیر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
محمد جواد محسنی محمد جواد محسنی
همایش جمع بندی ادبیات بخش سوم( قرابت معنایی)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( آیات سال دوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( آیات سال سوم)
مشاهده کلاس
سید احسان هندی سید احسان هندی
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم ( آیات سال چهارم دبیرستان)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش دوم ( تست کنکور 94)
مشاهده کلاس
امین اسدیان پور امین اسدیان پور
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
همایش جمع بندی عربی بخش دوم (ترجمه و درک مطلب)
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
مشاهده کلاس
نفرات برتر در آزمون19 خرداد 1396
صابر  دین پژوه
امیررضا  نشائی مقدم
سید حسام الدین  مراد بیگی
محمدحسین  زارعی اردستانی
سامان  لک‌
صابر دین پژوه
تبريز
امیررضا نشائی مقدم
ساري
سید حسام الدین مراد بیگی
شهريار
محمدحسین زارعی اردستانی
اصفهان
سامان لک‌
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون19 خرداد 1396
افتخارات کنکور ریاضی
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...