منابع درسی برای آزمون 15 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال

 • مبحث مشتق و کاربرد آن

 • مبحث انتگرال

22 فیلم کوتاه 6 فیلم 3 دقیقه ای 27 خلاصه درس

درس فیزیک چهارم ریاضی

 • مبحث فیزیک حالت جامد و ساختار هسته

4 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 22 خلاصه درس

درس شیمی چهارم دبیرستان

 • مبحث الکتروشیمی

1 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 9 فیلم 3 دقیقه ای 48 خلاصه درس

درس هندسه تحلیلی و جبر خطی

 • مبحث دستگاه معادلات خطی

1 فیلم بلند 7 فیلم 3 دقیقه ای 5 خلاصه درس

درس ریاضیات گسسته

 • مبحث احتمال

14 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث درآمدی بر ادبیات داستانی/ قصهی عینکم

 • مبحث آخرین درس / مناجات

5 فیلم کوتاه 2 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث زندگی در دنیای امروز

 • مبحث برنامه‌ای برای فردا

9 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Great Men and Women

1 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 12 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون1 اردیبهشت 1396
افتخارات کنکور ریاضی