برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
لغات 4 درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان
امروز ساعت 18:00
رضا میر خانی رضا میر خانی
مباحث نیم سال اول از فلسفه‌ی اسلامی سوم انسانی
امروز ساعت 19:00
افشین مینو افشین مینو
جمع بندی فیزیک پایه
19:00 1395/10/29
حسین ناصحی حسین ناصحی
مدار از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
17:00 1395/11/02
حمید علیزاده حمید علیزاده
فصل 1 تا 3 حسابان
19:00 1395/11/02
سینا بگی سینا بگی
مرور مباحث فیزیک پایه
18:00 1395/11/03
سینا بگی سینا بگی
جريان الكتريكي از فیزیک سوم تجربی
18:00 1395/11/04
سیاوش فارسی سیاوش فارسی
مرور مباحث فیزیک پایه
16:00 1395/11/05
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
افتخارات کنکور ریاضی