راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 1277 دانشگاه تهران بازدید: 1058 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران بازدید: 804 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 758 دانشگاه شيراز بازدید: 561 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 559 دانشگاه اصفهان بازدید: 548 دانشگاه تبريز بازدید: 528 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 472 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 453 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 415 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز بازدید: 413 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 410 دانشگاه كاشان بازدید: 406 دانشگاه قم بازدید: 404 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 401 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 393 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 392 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس بازدید: 392 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 387 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 385 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 382 دانشگاه يزد بازدید: 379 دانشگاه شهرکرد بازدید: 373 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(وي... بازدید: 371 دانشگاه گنبد بازدید: 369 دانشگاه ملاير بازدید: 368
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید