راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 1323 دانشگاه تهران بازدید: 1103 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران بازدید: 857 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 798 دانشگاه شيراز بازدید: 596 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 592 دانشگاه اصفهان بازدید: 584 دانشگاه تبريز بازدید: 562 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 505 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 484 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 447 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز بازدید: 443 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 439 دانشگاه كاشان بازدید: 435 دانشگاه قم بازدید: 434 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 430 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 424 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 422 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس بازدید: 420 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 418 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 414 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 410 دانشگاه يزد بازدید: 408 دانشگاه شهرکرد بازدید: 401 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(وي... بازدید: 400 دانشگاه گنبد بازدید: 400 دانشگاه ملاير بازدید: 399
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید