با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟ ( رشته هنر )

بازگشت به صفحه انتخاب رشته ( هنر )

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

اگر می خواهید در یک دانشگاه خاص قبول شوید ، تمام قبولی های کانون در آن دانشگاه را یک جا مشاهده کنید.
سال کنکور :
نوع دانشگاه موردنظر را انتخاب کنیدنام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید
این اطلاعات مربوط به قبول شدگان کانونی در سال های قبل است