بازگشت

(رشته زبان )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
کرمانشاه
گلستان
همدان
يزد
قزوين
چهارمحال و بختياري
قم
هرمزگان

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه تهران
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
لیست رشته های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 زبان روسي
30 5 15 5589
2 زبان و ادبيات انگليسي
30 8 25 6468
درصد قبولی کانون در
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
60 13 %21