بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه گيلان - رشت
دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت
دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت
دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت
پرديس بنت الهدي صدر - رشت
پرديس امام علي - رشت
لیست رشته های دانشگاه گيلان - رشت در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 حقوق
45 19 24 5744 1840 1435
2 روانشناسي
21 10 19 5437 1822
3 مشاوره
40 11 39 5189 3293
4 حسابداري
24 9 43 5393 3991
5 حقوق
شبانه
45 9 17 4793 11200
6 علوم تربيتي
40 9 24 5018 6385
7 مديريت بازرگاني
24 6 19 4971 7045
8 مديريت صنعتي
24 6 29 4792 6960
9 جامعه شناسي
30 8 23 4632 10530
10 علوم سياسي
25 6 33 5041 10020
11 گردشگري
18 4 26 4758
12 مشاوره
شبانه
40 10 24 4832 8294 13810
13 حسابداري
شبانه
24 5 30 4958 8651
14 زبان و ادبيات فارسي
35 6 15 4977 10964
15 علوم تربيتي
شبانه
40 13 19 4647 11143 18658
16 مديريت صنعتي
شبانه
24 4 23 4565
17 مديريت بازرگاني
شبانه
24 4 22 4448
18 زبان و ادبيات فارسي
شبانه
35 5 20 4535 14723
19 علوم قرآن و حديث
45 4 19 4609 21174
20 جامعه شناسي
شبانه
40 5 20 4543 24561
21 اقتصاد
24 3 23 4398
22 اقتصاد
شبانه
24 3 15
23 جغرافيا
40 4 27
24 زبان و ادبيات عربي
40 6 32
25 علوم سياسي
شبانه
25 3 12
26 علوم قرآن و حديث
27 3 12
درصد قبولی کانون در
دانشگاه گيلان - رشت
823 175 %21