بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج
پرديس شهيد مدرس - سنندج
دانشگاه كردستان - سنندج
دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج
لیست رشته های دانشگاه كردستان - سنندج در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 حقوق
40 14 18 4971 4001 3560
2 روانشناسي
24 9 21 5222 4423
3 حسابداري
21 7 38 5024 8257
4 علوم تربيتي
40 10 20 4918 8620 8033
5 حقوق
شبانه
35 10 20 4882 7941 14965
6 مديريت بازرگاني
24 5 12 4795 8924
7 جامعه شناسي
45 9 29 4709 10330 18370
8 روانشناسي
شبانه
21 6 20 4859 10611
9 حسابداري
شبانه
21 4 16 4590 12467
10 فقه و حقوق شافعي
24 4 13 4717 17977
11 زبان و ادبيات فارسي
45 9 23 4639 19267 18888
12 جغرافيا
60 4 21 4521 21493
13 زبان و ادبيات کردي
43 4 17 4512 18400
درصد قبولی کانون در
دانشگاه كردستان - سنندج
443 95 %21