بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
دانشگاه فردوسي - مشهد
پرديس شهيد بهشتي - مشهد
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد
دانشگاه نيشابور
دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد
مجتمع آموزش عالي گناباد
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد
دانشگاه تربت حيدريه
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد
دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد
لیست رشته های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
4 3 26 5837
2 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 28 5583
3 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 23 5471 2114
4 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
6 5 21 5748 1141
5 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 23 5723 1554
6 آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
11 7 30 5347 3202
درصد قبولی کانون در
پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
42 27 %64