بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
دانشگاه علوم پزشکي فسا
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز
دانشگاه شيراز
دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)
پرديس شهيد باهنر - شيراز
دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)
دانشکده علوم پزشکي گراش
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)
دانشکده علوم پزشکي لارستان
دانشگاه سلمان فارسي - كازرون
پرديس شهيد رجايي - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز
مرکز آموزش عالي استهبان
دانشگاه شيراز
دانشگاه فسا
دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)
دانشگاه جهرم
دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز
مرکز آموزش عالي اقليد
مرکز آموزش عالي ممسني
مرکز آموزش عالي لامرد
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي جهرم در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول
24 17 34 6707 1208 1131
2 پزشکي
نيمسال دوم
20 17 39 6315 1333 911
3 پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 5 27 6071
4 پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 14 6190
5 علوم آزمايشگاهي
30 12 31 5333 8193
6 پرستاري
40 20 32 5608 8018 11772 7811
7 هوشبري
20 10 18 5369 9575
8 اتاق عمل
15 4 26 5811 10068
9 بهداشت عمومي
20 9 34 5041 19762 15931
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
181 98 %54