بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
دانشكده علوم پزشكي مراغه
دانشكده علوم پزشكي سراب
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
پرديس علامه اميني - تبريز
دانشگاه مراغه
دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند _تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز
دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)
دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي تبريز در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول
66 57 53 7031 266 415 170
2 پزشکي
نيمسال دوم
70 60 49 6856 448 669 235
3 دندانپزشکي
28 21 46 6944 409 421
4 پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان --مناطق محروم
4 3 29 6325
5 داروسازي
نيمسال دوم
20 13 48 6509 1684
6 داروسازي
نيمسال اول
23 15 58 6394 1404 2212
7 فيزيوتراپي
20 10 39 6376 2972 1446
8 پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان --مناطق محروم
4 3 47 6411
9 شنوايي شناسي
11 9 46 6148 2870
10 پرستاري
نيمسال اول
56 29 47 5996 3750 6792 3314
11 علوم تغذيه
26 21 47 6084 3061 5194 4088
12 علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
25 20 43 6100 3928 5114
13 هوشبري
25 12 38 6042 4420 6915
14 پرستاري
نيمسال دوم
54 31 45 6005 4992 7128 3501
15 کاردرماني
20 13 30 6068 4125
16 تکنولوژي پرتوشناسي
35 18 44 5882 4152 8388
17 علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
25 11 33 6030 4498
18 گفتاردرماني
12 8 44 5929 9098 4701
19 اتاق عمل
28 11 36 5639 5994
20 مامايي
28 14 32 5633 7566 14350
21 مديريت خدمات بهداشتي درماني
25 8 40 5255 9300
22 فناوري اطلاعات سلامت
20 9 31 5238 15724
23 علوم و صنايع غذايي
30 12 30 5202 9817 24228 13437
24 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 9 46 5373 20812
25 بهداشت عمومي
30 15 30 5196 10231 18331 14223
26 مهندسي بهداشت محيط
25 10 40 5119 23921 17067
27 پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين --مناطق محروم
4 3 49
28 پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس --مناطق محروم
4 3 62
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
738 448 %60