بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان
پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان
پرديس شهيد باهنر - اصفهان
دانشگاه كاشان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خميني شهر
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)
دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول
82 58 43 6925 211 388 150
2 دندانپزشکي
40 29 33 6780 336 658 373
3 پزشکي
نيمسال دوم
52 34 38 6890 385 561 356
4 داروسازي
48 33 32 6407 1467 2382
5 فيزيوتراپي
20 12 26 6206 1615 2737
6 شنوايي شناسي
10 3 35 6187
7 پرستاري
نيمسال اول
60 22 41 5893 4042 6739 3711
8 علوم تغذيه
22 9 36 6165
9 علوم آزمايشگاهي
30 12 38 5741 3392 7809
10 کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
10 7 31 6031 5123
11 تکنولوژي پرتوشناسي
28 13 29 5945 3814 6338
12 پرستاري
نيمسال دوم
60 33 34 5794 5528 9986 5155
13 هوشبري
22 11 32 5472 5617 8715
14 مامايي
20 7 32 5651 11820
15 اعضاي مصنوعي
20 10 48 5636 8814
16 گفتاردرماني
15 6 30 5673 5945
17 اتاق عمل
20 12 34 5713 6094 7038
18 بهداشت عمومي
25 9 22 4860 12426
19 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 11 36 5151 17648
20 مديريت خدمات بهداشتي درماني
25 10 25 5092 24057 14885
21 فناوري اطلاعات سلامت
25 6 36 5164
22 مهندسي بهداشت محيط
25 7 49 4787 24951
23 کتابداري در شاخه پزشکي
30 12 23 4743 20450 37255
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
709 366 %51