بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي اروميه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان
پرديس شهيد رجايي - اروميه
پرديس علامه طباطبايي - اروميه
دانشگاه اروميه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)
دانشکده علوم پزشکي خوي
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي اروميه در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 دندانپزشکي
25 15 48 6836 696 776
2 پزشکي
نيمسال اول
28 20 58 6782 510 762
3 پزشکي
نيمسال دوم
50 44 46 6710 708 947 377
4 داروسازي
20 15 53 6376 1462 2465
5 پرستاري
نيمسال اول
32 9 32 6052 3990
6 پرستاري
نيمسال دوم
32 15 57 5967 8724 5068
7 علوم آزمايشگاهي
28 7 21 5656 5693
8 تکنولوژي پرتوشناسي
26 14 44 5781 5617 8142 6415
9 هوشبري
22 9 30 5727 6894 7342
10 مامايي
20 6 40 5672 7743
11 بهداشت عمومي
25 8 33 5388 12646
12 مهندسي بهداشت محيط
25 5 41 5160 13291
13 فناوري اطلاعات سلامت
20 5 39 5440 21836
14 اتاق عمل
20 6 27
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
373 178 %47