بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)
پرديس شهيد باهنر - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)
پرديس شهيد مقصودي - همدان
دانشگاه ملاير
دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار)
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)
مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)
دانشگاه سينا-همدان(دانشکده کشاورزي ومنابع طبيعي تويسرکان)
لیست رشته های دانشگاه بوعلي سينا - همدان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 روانشناسي
12 5 63 5239 15265
2 حسابداري
12 3 39 4815
3 کارداني دامپزشکي
45 16 16 4795 15994 46804
4 علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
35 5 27 4818
5 شيمي کاربردي
36 9 31 4761 27050
6 بهداشت مواد غذايي
35 15 31 4787 45963 22337
7 شيمي محض
36 12 39 4908 32552
8 اقتصاد
12 7 14 4794 29883
9 گياه پزشكي
20 4 23 4587 37862
10 علوم دامي
18 5 12 4727 55408
11 زمين شناسي
54 11 19 4275 91022 115797
12 زيست شناسي گياهي
68 8 27 4521 62153
درصد قبولی کانون در
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
383 100 %26