بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان
پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان
پرديس شهيد باهنر - اصفهان
دانشگاه كاشان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خميني شهر
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)
دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا
لیست رشته های دانشگاه كاشان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 زيست فناوري
شبانه
9 5 25 5139
2 زيست فناوري
21 3 30 5204
3 مديريت بازرگاني
6 3 35 5108
4 شيمي کاربردي
19 11 24 5225 14109 19587
5 شيمي محض
19 6 22 4842
6 شيمي کاربردي
شبانه
9 6 31 5142 24681
7 شيمي محض
شبانه
9 4 55 4648 32529
8 روانشناسي
6 3 16
درصد قبولی کانون در
دانشگاه كاشان
98 41 %41