بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي قم
پرديس حضرت معصومه - قم
دانشگاه قم
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)
دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)
موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)-قم
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم)
پرديس آيت اله طالقاني - قم
دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه)
دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم
دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد)
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه)
لیست رشته های دانشگاه قم در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 مديريت بازرگاني
18 6 23 4779
2 حسابداري
18 5 36 5645
3 شيمي کاربردي
64 12 25 5065 17004
4 زيست شناسي جانوري
100 26 20 4764 18670 46900 50733
5 مديريت صنعتي
18 4 28 4862
6 زيست شناسي گياهي
27 6 18 4700 63123
7 رياضيات وکاربردها
14 5 33 4387 59122
8 اقتصاد
18 4 20
9 علم اطلاعات ودانش شناسي
18 3 13
درصد قبولی کانون در
دانشگاه قم
295 71 %24