بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
دانشگاه علوم پزشکي فسا
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز
دانشگاه شيراز
دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)
پرديس شهيد باهنر - شيراز
دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)
دانشکده علوم پزشکي گراش
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)
دانشکده علوم پزشکي لارستان
دانشگاه سلمان فارسي - كازرون
پرديس شهيد رجايي - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز
مرکز آموزش عالي استهبان
دانشگاه شيراز
دانشگاه فسا
دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)
دانشگاه جهرم
دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز
مرکز آموزش عالي اقليد
مرکز آموزش عالي ممسني
مرکز آموزش عالي لامرد
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)
لیست رشته های دانشگاه شيراز در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 روانشناسي
9 4 38 5897 3827
2 دکتراي عمومي دامپزشکي
90 62 41 6005 2852 5312 6830
3 زيست شناسي سلولي مولکولي
25 13 36 5770 5783 11595
4 شيمي محض
32 19 27 5215 12111 19890
5 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 8 37 4946 9809 15297
6 حسابداري
18 8 22 5155 9936 18115
7 مديريت صنعتي
8 4 37 5068 14351
8 زيست شناسي جانوري
20 8 25 4973 12518 28698
9 زمين شناسي
35 6 23 4866 18085
10 اقتصاد
9 4 19 4959
11 اقتصاد کشاورزي
16 3 24 4837
12 مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 5 17 4956
13 علوم دامي
18 3 10 4140
14 علوم و مهندسي محيط زيست
20 6 26 4816
15 زيست شناسي گياهي
20 8 37 4836 51290
16 علوم و مهندسي باغباني
18 3 28 4310
17 مهندسي طبيعت
18 3 14 4203
18 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
18 4 13 4520
19 گياه پزشكي
20 4 23
20 مديريت بازرگاني
8 3 25
درصد قبولی کانون در
دانشگاه شيراز
440 178 %40