بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي اروميه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان
پرديس شهيد رجايي - اروميه
پرديس علامه طباطبايي - اروميه
دانشگاه اروميه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)
دانشکده علوم پزشکي خوي
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پرستاري
24 14 41 5814 12472 6149
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)
24 14 %58