بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)
پرديس شهيد باهنر - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)
پرديس شهيد مقصودي - همدان
دانشگاه ملاير
دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار)
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)
مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)
دانشگاه سينا-همدان(دانشکده کشاورزي ومنابع طبيعي تويسرکان)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 دندانپزشکي
پرديس خودگردان
14 10 51 6587 1426 2331
2 پزشکي
پرديس خودگردان
20 14 56 6142 1927 2382 1816
3 پزشکي
پرديس خودگردان
20 18 37 6408 2035 3275 1905
4 داروسازي
پرديس خودگردان
20 18 54 6220 2323 4439 2734
5 پرستاري
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 9 33 5529 18402
6 پرستاري
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 17 33 5340 20011 12200
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
114 86 %75