بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
دانشكده علوم پزشكي مراغه
دانشكده علوم پزشكي سراب
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
پرديس علامه اميني - تبريز
دانشگاه مراغه
دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند _تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز
دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)
دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 22 58 6612 914 2221 1014
2 پزشکي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 44 6501 1160 2641 1134
3 دندانپزشکي
پرديس خودگردان
10 6 65 6648 1141 2039
4 داروسازي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 10 50 6440 2030 1464
5 داروسازي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
13 11 39 6152 2293
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
75 67 %89