بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
دانشكده علوم پزشكي مراغه
دانشكده علوم پزشكي سراب
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
پرديس علامه اميني - تبريز
دانشگاه مراغه
دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند _تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز
دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)
دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)
لیست رشته های دانشكده علوم پزشكي مراغه در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پرستاري
نيمسال اول
20 11 33 5719 5719 5715
2 علوم آزمايشگاهي
5 3 35 5765
3 پرستاري
نيمسال دوم
18 12 35 5426 6971
4 پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 77 5294
5 علوم تغذيه
20 8 42 5586 10234
6 علوم آزمايشگاهي
25 14 48 5620 8062
7 اتاق عمل
28 9 28 5328 9050
8 اتاق عمل
10 5 43 5372 12043
9 علوم و صنايع غذايي
20 8 39 5178 32114
10 بهداشت عمومي
30 15 25 4966 25735 16055
درصد قبولی کانون در
دانشكده علوم پزشكي مراغه
181 88 %48