بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)
پرديس شهيد باهنر - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)
پرديس شهيد مقصودي - همدان
دانشگاه ملاير
دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار)
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان
دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)
مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)
دانشگاه سينا-همدان(دانشکده کشاورزي ومنابع طبيعي تويسرکان)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي همدان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول
50 35 59 6787 901 350
2 دندانپزشکي
25 15 43 6794 1164
3 پزشکي
نيمسال دوم
50 32 40 6724 1221 529
4 داروسازي
28 19 40 6199 1425 3217
5 فيزيوتراپي
17 8 57 6131 3395
6 پرستاري
نيمسال اول
30 22 38 5838 7360 3300
7 پرستاري
نيمسال دوم
30 14 37 5948 9431 4021
8 کاردرماني
20 11 50 6016 8309 4345
9 تکنولوژي پرتوشناسي
25 12 47 5764 9350 6507
10 گفتاردرماني
20 9 36 5814 10113
11 اتاق عمل
25 14 36 5421 14801 12218
12 علوم آزمايشگاهي
30 14 35 5419 10952
13 هوشبري
25 9 37 5322 12822
14 مامايي
20 10 30 5339 17137
15 بهداشت عمومي
نيمسال دوم
25 8 29 5013 25995
16 بهداشت عمومي
نيمسال اول
25 9 27 4942 24492
17 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال اول
16 6 26 5579
18 فناوري اطلاعات سلامت
20 7 21 5122 28812
19 مهندسي بهداشت محيط
30 9 34 4828 26986 21537
20 مهندسي بهداشت محيط
20 7 37 4861 33083
21 کتابداري در شاخه پزشکي
30 7 28 4681 40498
22 پزشکي
بومي استان همدان محل خدمت ملاير --مناطق محروم
3 3 78
23 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال دوم
16 4 36
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي همدان
580 284 %48