بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان
پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان
پرديس شهيد باهنر - اصفهان
دانشگاه كاشان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خميني شهر
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر
دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)
دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي كاشان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 دندانپزشکي
12 8 41 6785 842
2 پزشکي
70 46 33 6628 1016 1582 889
3 علوم تغذيه
22 13 42 6176 3310 5580 3934
4 علوم تغذيه
10 10 37 6007 3555 6671
5 تکنولوژي پرتوشناسي
20 13 30 5588 4929 11309
6 علوم آزمايشگاهي
20 6 32 5846 11203
7 پرستاري
نيمسال اول
26 15 45 5804 9223
8 اتاق عمل
15 10 35 5553 7609 11034
9 هوشبري
15 6 25 5580 10033
10 پرستاري
نيمسال دوم
26 11 23 5491 10206
11 مامايي
20 7 33 5504 13590
12 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 7 35 5227
13 مهندسي بهداشت محيط
25 12 31 4905 26659
14 بهداشت عمومي
20 11 30 5115 20928
15 فناوري اطلاعات سلامت
20 8 30 5060 21836
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
341 183 %53