بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
دانشكده علوم پزشكي مراغه
دانشكده علوم پزشكي سراب
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
پرديس علامه اميني - تبريز
دانشگاه مراغه
دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند _تبريز
دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز
دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)
دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)
لیست رشته های دانشگاه تبريز در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 روانشناسي
7 3 41 5972 3721
2 روانشناسي
شبانه
5 3 50 5196 4187
3 دکتراي عمومي دامپزشکي
35 32 39 5996 3469 5761
4 دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
15 12 41 5736 5012 12239
5 زيست شناسي سلولي مولکولي
40 15 25 5462 8056 13332 19517
6 زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 5 68 5089
7 شيمي کاربردي
24 11 54 5471 8826
8 شيمي محض
24 10 44 5692 10607
9 شيمي کاربردي
شبانه
16 10 41 5283 9134
10 اقتصاد
16 5 41 5519 15094
11 زيست شناسي جانوري
شبانه
20 11 29 4752 14227
12 گياه پزشكي
20 6 16 4970 12198
13 زيست شناسي جانوري
30 15 26 5031 11305 33586 25685
14 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 7 41 5085 14766
15 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
18 10 28 4656 19082 31541
16 گردشگري
11 8 33 4579 32346
17 مهندسي فضاي سبز
20 5 23 4658
18 زيست شناسي گياهي
40 9 18 4809 19540 37918
19 زيست شناسي گياهي
شبانه
10 6 20 4584 19695
20 مهندسي فضاي سبز
11 3 31 4558
21 گياه پزشكي
شبانه
20 6 53 4833 22341
22 علم اطلاعات ودانش شناسي
شبانه
7 3 17 4523
23 بهداشت و بازرسي گوشت
48 6 25 4599
24 اقتصاد
شبانه
11 4 19
25 بهداشت و بازرسي گوشت
شبانه
12 3 36
26 زمين شناسي
36 5 22
27 شيمي محض
شبانه
14 4 10
28 علم اطلاعات ودانش شناسي
11 3 28
29 مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 23
درصد قبولی کانون در
دانشگاه تبريز
569 223 %39