بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
دانشگاه علوم پزشکي فسا
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز
دانشگاه شيراز
دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)
پرديس شهيد باهنر - شيراز
دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)
دانشکده علوم پزشکي گراش
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)
دانشکده علوم پزشکي لارستان
دانشگاه سلمان فارسي - كازرون
پرديس شهيد رجايي - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز
مرکز آموزش عالي استهبان
دانشگاه شيراز
دانشگاه فسا
دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)
دانشگاه جهرم
دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز
دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز
مرکز آموزش عالي اقليد
مرکز آموزش عالي ممسني
مرکز آموزش عالي لامرد
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي شيراز در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
نيمسال اول
86 80 51 7069 199 314 114
2 پزشکي
نيمسال دوم
84 71 48 6963 325 462 200
3 دندانپزشکي
40 31 37 6838 431 576 256
4 پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 14 35 6630 660
5 داروسازي
45 25 39 6613 1514 2514 1112
6 پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 9 54 6394 1120 2368
7 فيزيوتراپي
25 14 30 6288 1579 1420
8 داروسازي
15 8 35 6312 1612
9 تکنولوژي پرتوشناسي
30 16 35 6170 2926 6126 2863
10 پرستاري
نيمسال اول
40 18 35 6019 3621 5466 2674
11 علوم تغذيه
20 17 34 6278 2795 5135 2931
12 کاردرماني
17 13 34 6108 6146 3492
13 علوم آزمايشگاهي
30 15 50 5832 3536 5612 4857
14 اتاق عمل
25 14 30 5771 4059 4823
15 پرستاري
نيمسال دوم
40 20 35 5940 4210 6733 3931
16 گفتاردرماني
15 10 34 6110 4125 7208
17 شنوايي شناسي
10 5 43 6349 4494
18 هوشبري
25 8 27 5754 4890 4876
19 مامايي
15 7 34 5384 8146
20 اعضاي مصنوعي
12 6 23 5537 8466
21 فناوري اطلاعات سلامت
20 5 39 5318 7958
22 بهداشت عمومي
25 9 35 5224 20327 12420
23 مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 8 38 5324 11123
24 بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
20 6 35 5293
25 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 6 37 5335 11374
26 مهندسي بهداشت محيط
26 8 39 5100
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
731 443 %60