بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه خوارزمي تهران
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب
دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)
پرديس نسيبه - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند
دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات
پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين
دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
پرديس شهيد مفتح - شهرري
پرديس شهيد چمران - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد
دانشگاه شاهد - تهران
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 دندانپزشکي
نيمسال اول
22 20 40 7257 142 101
2 پزشکي
نيمسال اول
105 81 43 7121 90 245 434
3 پزشکي
نيمسال دوم
103 79 45 7140 137 360 481
4 دندانپزشکي
نيمسال دوم
20 13 41 6976 164 478
5 داروسازي
38 22 32 6492 911 1962 1513
6 فيزيوتراپي
20 9 31 6226 2436
7 بينايي سنجي
22 15 45 6486 3685 1749
8 شنوايي شناسي
15 7 34 6138
9 علوم تغذيه
نيمسال اول
14 6 23 6276 3695
10 علوم تغذيه
نيمسال دوم
14 7 27 6028 2762
11 تکنولوژي پرتوشناسي
30 13 49 6174 3026 3219
12 علوم آزمايشگاهي
24 11 45 5752 4340
13 کاردرماني
18 10 47 6171 4499 2796
14 تکنولوژي پرتودرماني
25 9 30 5653 5071
15 پرستاري
نيمسال اول
80 38 34 6155 5202 4777 4088
16 هوشبري
22 8 29 5657 5045
17 اتاق عمل
20 9 44 5465 5825
18 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
اين رشته مربوط به کد 16644 است.
16 5 24 5561
19 پرستاري
نيمسال دوم
80 33 40 5818 5425 7801 2704
20 علوم و صنايع غذايي
نيمسال اول
18 8 28 5827 10470
21 علوم و صنايع غذايي
نيمسال دوم
17 3 35 5272
22 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال دوم
20 5 29 5535
23 بهداشت عمومي
20 5 20 5446
24 مامايي
10 4 45
25 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال اول
20 4 34
26 مهندسي بهداشت محيط
20 3 15
27 کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
8 3 54
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
821 430 %52