بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه كاشان
پرديس شهيد باهنر - اصفهان
مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا
دانشکده فني و مهندسي گلپايگان
دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
لیست رشته های دانشگاه صنعتي اصفهان در کنکور 97
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 مهندسي کامپيوتر
90 43 26 6094 1359 808 235
2 علوم و مهندسي آب
20 5 30 4696
3 مهندسي مکانيک
140 86 27 5824 2384 1550 163
4 مهندسي برق
180 94 26 5798 2776 1642 238
5 فيزيک
50 15 25 5226 5847 4365 1338
6 مهندسي صنايع
90 49 25 5525 3405 1990 916
7 مهندسي نفت
30 10 28 5442 2765
8 مهندسي عمران
85 42 24 5578 3817 2187 856
9 مهندسي شيمي
65 16 32 5502 3840 2055
10 مهندسي مواد و متالورژي
80 24 27 5362 5295 4510
11 مهندسي پليمر
30 13 25 5088 4210 3479
12 مهندسي معدن
80 25 23 4870 9035 8889 4218
13 شيمي کاربردي
6 4 22 5233 5602
14 مهندسي نساجي
130 27 21 4844 10890 9700 5140
15 رياضيات و کاربردها
50 12 19 4853 8739 8726
16 مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 7 15 4935 9281
17 آمار
50 9 20 4727 13874
درصد قبولی کانون در
دانشگاه صنعتي اصفهان
1196 481 %40