بازگشت

(رشته زبان )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های قم در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر قم تعداد قبولی کانون از استان قم میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه قم زبان و ادبيات انگليسي
60 4 3 3 16 4779
2 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) مترجمي زبان انگليسي
شبانه
35 4 9 9 10 4857