بازگشت

(رشته زبان )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تهران تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران آموزش زبان انگليسي
بومي استان تهران
6 3 2 2 15
2 دانشگاه تهران زبان ايتاليايي
30 6 1 2 28 5698
3 دانشگاه تهران زبان روسي
25 3 0 2 13
4 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زبان روسي
30 5 3 4 15 5589
5 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران زبان و ادبيات انگليسي
18 4 1 1 27 6764
6 دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي
25 6 1 2 29 7245
7 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زبان و ادبيات انگليسي
30 8 2 2 25 6468
8 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران مترجمي زبان انگليسي
18 4 0 2 18 6714