بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گيلان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رشت تعداد قبولی کانون از استان گيلان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه گيلان - رشت نوازندگي موسيقي ايراني
30 6 0 0 17 4629 239
2 دانشگاه گيلان - رشت ارتباط تصويري
شبانه
30 6 3 4 22 4574 1140
3 دانشگاه گيلان - رشت ارتباط تصويري
30 4 1 1 18 4807