بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تبريز تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه هنر اسلامي تبريز طراحي صنعتي
30 3 2 2 22 4477 638
2 دانشگاه هنر اسلامي تبريز فرش
30 4 2 3 9 4704 864
3 دانشگاه هنر اسلامي تبريز هنر اسلامي
90 4 2 5 17 4773 1646