بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اصفهان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه هنر اصفهان عکاسي
15 4 0 0 21 5214 106
2 دانشگاه هنر اصفهان آهنگسازي
12 4 0 0 13 5133 202
3 دانشگاه هنر اصفهان طراحي صنعتي
35 8 1 1 28 5190 245
4 دانشگاه هنر اصفهان نقاشي
18 4 0 1 10