بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های فارس در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شيراز تعداد قبولی کانون از استان فارس میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه هنرشيراز ادبيات نمايشي
25 5 1 1 13 4799 241
2 دانشگاه هنرشيراز ارتباط تصويري
25 6 1 1 10 4822 531 867
3 دانشگاه شيراز ارتباط تصويري
13 4 1 1 11 4991 565
4 دانشگاه هنرشيراز نقاشي
25 6 0 0 17 4889 722